پرچم لبنان-عکس تزیینی-آسوشیتدپرس

پرچم لبنان-عکس تزیینی-آسوشیتدپرس

وقتی این مقاله منتشر شود، من دیگر در سمت سفیر عربستان سعودی در لبنان نیستم و از این پس به عنوان سفیر سعودی در یک کشور برادر دیگر یعنی پاکستان به خدمت ادامه خواهم داد. به نظر من این دوره انتقالی را می توان با خطوط خلیل جبران فیلسوف مشهور لبنانی ابراز کرد: همواره چنین بوده که عشق عمق خود را تا زمان جدایی درک نمی کند.

حق با جبران است. همانطوری که آماده ترک این کشور دوستداشتنی می شوم، احساس می کنم خانه، خانواده و دوستانم را ترک می کنم. میان پادشاهی عربستان سعودی و لبنان و روابطی که مردم ما را به هم پیوند می زند ارتباط عمیقی احساس می کنم. هرگاه که یک تبعه سعودی در لبنان است یا یک لبنانی در عربستان سعودی است، خود را میان برادران و خواهرانمان احساس کرده و حس آرامش داریم.

می خواستم این مقاله را با چنین مقدمه احساسی آغاز کنم تا به این مطلب برسم که روابطی که پادشاهی عربستان سعودی و لبنان را به هم پیوند داده، بیش از هر چیز دیگر روابط انسانی هستند و بر سایر روابط چون روابط سیاسی و اقتصادی اولویت دارند.

پادشاه عربستان تمایل به حفظ این رابطه خاص دارد؛ به همین دلیل عربستان سعودی همواره به شدت تلاش کرده در کنار دولت و نهادهای لبنان و همچنین برادران لبنانی که از ادیان و فرق مختلف هستند، قرار بگیرد. تنها نگرانی عربستان سعودی حمایت از منافع ملی لبنان، توسعه، رفاه و ثبات آن بوده است.

درحالی که قرار طائف که عمل جنگ داخلی لبنان بود، همواره مورد توجه قرار داشته است، اما عربستان سعودی در عرصه های متنوع دیگری از جمله سیاست، اقتصاد، ساخت و ساز، آموزش و راه اندازی پروژه های دیگر، مواضع مثبتی برای حمایت از لبنان داشته است. همه این مواضع از حسن نیت عربستان سعودی و مردم آن نسبت به لبنان و لبنانیها نشأت گرفته است.

طی پنج سال گذشته در لبنان ارتباطهای زیادی با بسیاری از نیروها و رهبران سیاسی مسلمان و مسیحی برقرارکردم. به ایده های، افکار و نظرات بسیاری گوش دادم، خلاصه تجربیاتم این است که همه این احزاب در عشق خود به لبنان و خدمت در راستای منافع لبنان در چارچوب میهن پرستی و مسئولیت پذیری اجتماعی مشترک هستند؛ تفاوت آنها تنها در چگونگی دستیابی به این اهداف است.

می خواهم این مساله را خاطر نشان کنم و همه کسانی که طی این سالها در لبنان با آنها کار کرده ام می توانند تصدیق کنند که من از یک گفتمان واحد برای صحبت با همه رهبران و نیروهای سیاسی استفاده کردم تا آنها را به گفتگو، ترویج وحدت ملی دعوت کرده و تاکید کنم که منافع ملی باید جایگزین سایر منافع شوند. این گفتمان براساس تاکید این موضوع بود که پادشاهی عربستان سعودی دوست تمام لبنانی ها است و از هر توافقی که بتوان بین احزاب مختلف سیاسی حاصل کرد استقبال می کند چرا که آنها نیز به منافع خود واقفند.

حتی سختترین و دشوارترین لحظات موجب نشد که از صداقت فاصله بگیرم، هرکس که در عمل و کردار لبنان را دوست داشته بهترین گزینه برای لبنان انتخاب می کند. آنهایی که برای منافع خودشان کار می کنند محکوم به فنا هستند چرا که هیچ گاه نمی توانند از درسهای تاریخ عبرت بگیرند.

در ادامه باید بگویم، اتفاقاتی که در منطقه رخ می دهد، به خصوص رویدادهای سوریه به صورت مستقیم بر لبنان تأثیر می گذارد. به همین دلیل است که حمایت از رهبران، مقامات رسمی و مردم لبنان اهمیت دارد تا در رابطه با رویدادهای منطقه آگاه سازی شده و آنها بدانند که باید برای عدم به آتش کشیده شدن کشور در نتیجه آتشهای منطقه ای چه اقدامی انجام دهند. آنها باید برای جدا کردن لبنان از وضعیتی که عواقب آن غیرقابل تحمل است تلاش کنند.

به همین دلیل لبنان باید خود را از درگیریهای منطقه ای دور کرده و خود را در داخل کشور با انتخاب رییس جمهور جدیدی که از حمایت تمام نیروهای سیاسی برخوردار است، تقویت کند. این رئیس جمهور می تواند اقتداری در کشور حاکم کرده و در این مرحله سخت با کمترین میزان زیاد به کشور کمک کند، همچنین می تواند مردم لبنان را با یک بینش مشترک به یکدیگر نزدیک کند.

وفور هوش و ظرفیتهای مختلف در لبنان قابل توجه است و این ویژگی یک لبنانی به شمار می رود. همچنین لبنان از حضور سیاستمداران و رهبرانی با حمایت کشور سود می برد. از سوی دیگر به هیچ عنوان فقدان انگیزه و محرک در این کشور احساس نمی شود چرا که لبنانی ها به آن شهره هستند. آنچه لبنان بدان نیاز دارد صدای استدلالی است که بلند شده و به گوش برسد و این امکان را فراهم کند که حکمت بر محاسبات سیاسی داخلی و منطقه ای چیره شود.

از روی علاقه به لبنان و از آنجا که این واژگان از دل بر می خیزد به خود اجازه می دهم کلماتی را بگویم که اغلب گفته ام: ما باید لبنان را دوست بداریم و از آن مراقبت کنیم.

خطاب به مردم لبنان: فراتر از اختلافات خود رفته، گفتگو کنید، بایکدیگر رو راست باشید، آشتی کنید، وحدت ملی خود را تقویت کنید، از کشورتان محافظت کنید، لبنان را بسازید و توسعه دهید، در زمینش زراعت کنید و وجهه خود را ارتقا دهید. آینده ای خوب و پر رنق را برای فرزندانتان تضمین کنید، به آنها کشور امن و پررونق عرضه کنید که چون مروارید در منطقه بدرخشد.

اختلافات، مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را برای نسل آینده باقی نگذارید، نگذارید فرزندانتان ایمان خود را به سرزمینشان از دست بدهند و به خارج از کشور مهاجرت کنند، از آنها نگهداری کرده و تلاش کنید آنها را به این باور برسانید که سرزمینشان سرزمین درختان سدر است.

خدای ناکرده، این موضوعات را در راستای تمایل خود به سخنرانی یا نصیحت شما نمی گویم. این صرفا صدایی است که در یک روح عاشق لبنان می سوزد و درد می کشد. لبنان کشور فرهنگ، تاریخ و علم است که تاکنون سهم زیادی در منطقه داشته و این نقش ادامه دارد، همه عربها وظیفه دارند برای کمک به لبنان شتاب کنند.

در پنج سالی که همراه خانواده ام در لبنان بودیم، هوای این کشور را تنفس کرده، زیر آسمان آن راه رفتیم و نان را با مردم آن قسمت کردیم. این مسائل را نمی توان سرسری گرفت به خصوص این که ما در فرهنگ احترام به ارزشها و رسوم تربیت شده ایم. همه ما فرزندان این زمین هستیم و نگرانیهای، امیدها و اهداف مشترک داریم.

در پایان بگذارید تشکر و قدردانی خود را نسبت به تمام سیاستمداران ، مقامات سیاسی و رهبران دینی و تمام نهادهای دولتی و رسانه ای و کارمندان بخش خصوصی و دولتی لبنان ابراز کنم. من از همه مردم لبنان متشکرم و برایشان آرزوی امنیت، رفاه و شادی می کنم.

لبنان سرزمین نوع دوستی، اصالت و فتوت است من با قلبی پر از عشق آمدم و اکنون هنگام رفتن این احساسات چند برابر شده اند. در درگاه خداوند می خواهم این کشور عزیز را حفظ کند و همین مسئله را برای کشور خودم آرزو می کنم، امیدوارم پرچمهای آن همچنان برافراشته باشند.