نگاهی به مهم ترین ایستگاه ها در مسیر «شاهزاده دیپلماسی» در سالگرد درگذشت او

شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی

شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی

یک سال پس از درگذشت شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی، شاهزاده خالد بن سعود بن خالد یکی از نزدیک ترین افراد به او، در گفت و گویی با «الشرق الأوسط» جنبه های هیجان انگیز و روشنی در زندگی «شاهزاده دیپلماسی» فاش کرد.

شاهزاده خالد بن سعود که معاون وزیر فقید بود، گفت مشکلات جسمانی شاهزاده سعود الفیصل در سال ۱۹۹۲، به علت جنگ خلیج و پیامدهای اشغال نظامی کویت توسط صدام حسین آغاز شد. وی افزود شاهزاده سعود از اقدام یک کشور عربی به اشغال یک کشور دیگر عربی، و ایجاد شکاف در جهان عرب شوکه شده بود، و با تلخی از آن بحران سخن می گفت و اظهار می کرد که عرب ها یک کشور اشغال شده دارند و آن هم فلسطین است، و از کشورهای جهان حق خود را برای جلوگیری از اشغال آن درخواست می کنند ، در حالی که یک کشور عربی، کشور دیگری را اشغال می کند.

شاهزاده خالد بن سعود اشاره کرد اولین مشکلی که شاهزاده سعود الفیصل از آن رنج برد در کیسه صفرا بود، و جراحی آن عوارضی به دنبال داشت، پس از آن مشکلات کمر او ظاهر شد، و با وجود فرهنگ پزشکی، به درمان فیزیکی پایبند نبود، و به پزشکان گوش نمی داد، و بر خود بسیار سخت می گرفت.

شاهزاده خالد بن سعود  به «تصویر حافظه» ای که الفیصل به آن معروف بود پرداخت و اشاره کرد که وی از قدرت حفظ کردن و مطالعه سریع برخوردار بود و در جلسات زیادی در وزارت، قطعنامه های سازمان ملل متحد و یا اتحادیه عرب که سی سال از آن ها گذشته بود را یادآوری می کرد و متن قطعنامه را از یاد داشت، در حالی که مسؤلان دیگر آن را به یاد نمی آوردند و به  جستجو در آرشیو نیاز داشتند».