1463079235861326100_0

دنبال قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروههای تروریستی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اجرای تحریم ها علیه فعالیت های مالی این گروه در سطح جهان، حزب الله بانک های لبنان را تهدید کرد.

فراکسیون پارلمانی این گروه روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که “قانونی که اخیرا در آمریکا تصویب شده و به موجب آن بانک‌های لبنانی باید مطابق احکام و قوانین آمریکا فعالیت کنند، به کلی مردود و غیر قابل قبول است؛ زیرا این قانون در پی ایجاد جنگ داخلی است که بانک مرکزی و تعدادی از بانک‌ها در تشدید آن سهیم هستند و از طرفی حاکمیت مالی و پولی لبنان را مصادره می‌کند”.

تصمیم کنگره آمریکا در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ که حزب الله را یک سازمان تروریستی معرفی کرد و به دنبال آن صدور قطعنانه‌ای از وزارت خزانه داری آمریکا در اواسط ماه آوریل سال جاری ۲۰۱۶، باعث شد که این گروه به دلیل اقدامات تروریستی و خرید و فروش اسلحه و قاچاق مواد مخدر در لیست تحریم ها قرار بگیرد.

این فراکسیون افزود: بخشنامه‌هایی که بتازگی رئیس بانک مرکزی لبنان مطابق قانون آمریکا صادر کرده است، تبعیت وی از مقامات آمریکا در قیمومیت نقدی بر کشور ماست که هیچ توجیهی ندارد و در نتیجه این اقدام، بحران‌های مالی زیاد خواهد شد و کشور به سمت ورشکستگی کشیده خواهد شد.