سعد حریری نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان تاکید کرد بر اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ و احترام به خط آبی در مرزهای جنوبی لبنان پایبند است.
به گزارش الشرق الاوسط، حریری در دیدار با استیفانو دیل کول فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان عنوان کرد: ارتش لبنان که تنها مدافع حاکمیت لبنان و صیانت اراضی آن است با نیروهای (یونیفیل) همکاری می‌کند و گشت‌هایی را برای بررسی هرگونه نقص در اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ اختصاص می‌دهد. سازمان ملل نیز باید مسئولت‌های خود را برای مقابله با نقض روزانه اقلیم هوایی و آبی لبنان توسط اسرائیل انجام دهد.
وی افزایش تنش از سوی اسرائیل را به نفع آرامشی ندانست که ۱۲ سال برقرار است و تاکید کرد جامعه بین‌المللی باید برای احترام به منافع خط آبی و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ جلوی این تنش را بگیرد.