پس از کش و قوس‌های فراوان و اتهامات متقایل.. ترکیب دولت شامل ۴ وزیر زن شد و وزارت بهداشت به «حزب‌الله» سپرده شد

بیروت: کارولین عاکوم

دولت جدید لبنان متشکل از ۳۰ وزیر، به ریاست «سعد الحریری» پنجشنبه شب پس از حدود ۹ ماه چانه زنی گروه‌های سیاسی، کش و قوس‌های فراوان و اتهامات متقایل تشکیل شد.
کرسی وزارتخانه بهداشت علیرغم وتوی آمریکا به (جمیل جبق) وزیر وابسته به حزب‌الله اختصاص دارد. در این میان وزارت کشور به «ریا الحسن» وزیر سابق دارایی سپرده شد. وی که نخستین زنی است که در تاریخ لبنان به سمت وزیر کشور منصوب می‌شود، از شخصیت‌های نزدیک به الحریری و از رهبران جریان المستقبل است. نام دو زن دیگر نیز در این فهرست دیده می‌شوند.
بر این اساس ۱۷ چهره جدید وارد فهرست جدید دولت لبنان شدند از سوی دیگر ۹ وزیر دولت گذشته در کابینه جدید ابقا شدند. همچنین ۴ وزیر از دولت‌های گذشته شامل إلیاس أبو صعب، ریا الحسن، أکرم شهیب و وائل أبو فاعور مجدداً وارد دولت شدند.
سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان، پس از اعلام تشکیل کابینه، در کنفرانسی مطبوعاتی از تأخیر به وجود آمده در تشکیل کابینه از مردم لبنان عذرخواهی کرد و گفت: اولین جلسه هیئت وزیران روز شنبه آینده برگزار خواهد شد.
او تأکید کرد: زمان حل مشکلات با راه حلی مسکن و مقطعی به اتمام رسیده و در برنامه‌های کاری تعویقی نخواهد افتاد.
به گفته او، سرمایه‌گذاری خارجی در گرو اصلاحات جدی داخلی است. الحریری افزود: این دولت دیگر دولت حرف نخواهد بود بلکه دولت عمل است تا صفحه جدیدی برای پیشرفت کشور بگشائیم.
در این میان ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان اعلام تشکیل کابینه لبنان پس از تلاش‌های طاقت فرسا را به سعد الحریری تبریک گفت و از آمادگی برای کمک به وی طبق اصول خبر داد.

اسامی دولتمردان جدید لبنان عبارتند از:

نخست‌وزیر: سعد الحریری
معاون نخست‌وزیر: غسان حاصبانی
وزیر کشور و امور شهرداری‌ها: ریا الحسن
وزیر خارجه: جبران باسیل
وزیر دفاع ملی: الیاس بو صعب
وزیر دارایی: علی حسن خلیل
وزیر انرژی و منابع آبی: ندی بستانی
وزیر دادگستری: البیر سرحان
وزیر آموزش: اکرم شهیب
وزیر فرهنگ: محمد داوود داوود
وزیر ارتباطات: محمد شقیر
وزیر بهداشت: جمیل جبق
وزیر حمل و نقل: یوسف فنیانوس
وزیر صنعت: وائل ابو فاعور
وزیر ورزش: محمد فنیش
وزیر مهاجران: غسان عطالله
وزیر امور اجتماعی: ریشارد قیومجیان
وزیر کشاورزی: حسن اللقیس
وزیر محیط زیست: فادی جریصاتی
وزیر کار: کمیل ابو سلیمان
وزیر گردشگری: اوادیس کیدانیان
وزیر اطلاع‌رسانی: جمال الجراح
وزیر اقتصاد: منصور قطیش
وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری: سلیم جریصاتی
وزیر مشاور در امور پارلمان: محمود قماطی
وزیر مشاور در امور آوارگان: صالح الغریب
وزیر مشاور در امور زنان: فیولیت خیرالله
وزیر مشاور در امور توسعه اداری: می شدیاق