حداقل هزینه خانوار ایرانی دو برابر متوسط دستمزدهاست

حداقل هزینه خانوار ایرانی دو برابر متوسط دستمزدهاست

به گزارش رسمی بانک مرکزی ایران، حداقل سبد هزینه خانوار ایرانی در استان تهران، یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان است. این در حالی است که متوسط حقوق دریافتی مشمولان قانون کار برای سال جاری، ۹۳۳ هزار تومان است.

بر اساس آماری که بانک مرکزی ایران منتشر کرده، هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۱ با کسری بودجه یک میلیون تومانی روبرو بوده است. این گزارش نشان داده که حداقل سبد هزینه خانوار در استان تهران یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان بوده که تقریبا دو برابر متوسط حقوق دریافتی است که ماهیانه ۹۳۳ هزار تومان بوده است.

این در حالی است که حداقل دستمزدها در سال ۹۱ از ۴۰۰ هزارتومان هم کمتر بوده است. بر همین اساس علی خدایی مسئول کمیته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی کار تاکید کرده که افزایش ۲۵ درصدی مزد برای سال آینده به هیچ‌وجه کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد.

علی خدایی در گفت و گو با روزنامه تهران امروز همچنین اظهار داشته: «در حال حاضر با احتساب سنوات، بن کارگری، حق اولاد و…حقوق کارگر ۷۴۰ هزار تومان است. این در حالی است که در تهران یک کارگر برای زندگی حداقلی نیازمند حقوق یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومانی است و این خلأ بسیار زیاد است. شاید عده‌ای تصور کنند این میزان حقوق آرمان‌گرایانه است، اما باید گفت این عدد به دست آمده از واقعیت و کف زندگی کارگران است».

تهران، پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین استان ایران

بر اساس گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج خانوارها در سال ۱۳۹۱، خانواده‌های استان تهران با درآمد متوسط ماهیانه دو میلیون و ۴۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با میانگین درآمد ماهیانه یک میلیون و ۳۷هزار و ۴۰۰ تومان کمترین درآمد را داشته‌اند.

در بخش هزینه‌ها نیز خانواده‌های استان تهران با هزینه ماهیانه دو میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان بیشترین و استان هرمزگان با هزینه ماهیانه ۹۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان کمترین مخارج را در بین استان‌های ایران داشته‌اند.

همچنین به گزارش جهان اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند قدرت خرید کارگران به قبل از سال ۱۳۸۴ و قدرت خرید کارمندان به قبل از سال‌های ۸۱ و ۸۲ برگشته است.‏