حمایت از «القاعده عراق» با ۱۸۶ هزار دلار

saudi-court-15102014_2

دادگاه کیفری عربستان سعودی روز گذسته حکم اولیه ۲۰ سال حبس علیه یک شهروند عربستانی و ممنوعیت او از سفر را صادر کرد. فرد مذکور اعتراف کرد که از محل اقامت خود در تهران پایتخت ایران، برای هدف قرار دادن کشورهای خلیج، به ویژه عربستان سعودی، و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس برنامه ریزی کرده بود. متهم همچنین تلاش داشت تا مقر هیئت آمریکایی در اردن را هدف قرار دهد. او همچنین سازمان القاعده در عراق را تقریباً با ۷۰۰ هزار ریال (معادل ۱۸۶ هزار دلار) حمایت مالی کرده بود.

متهم که نیروهای آمریکایی با یک هواپیمای بدون سرنشین مقر او را در وزیرستان در پاکستان هدف قرار دادند و دچار معلولیت دائم شد، اعراف کرد که با رهبران سازمان القاعده از جمله اسامه بن لادن رهبر سابق سازمان و ابو مصعب الزرقاوی، رهبر سابق «القاعده» در عراق ارتباط داشته است و با برخی افراد دیگر که دارای ملیت سوری بودند از تهران برای حمایت از سازمان با اموال و عناصری از عربستان سعودی هماهنگی کرده بود.

متهم همچنین اقدام به تأسیس گردان عبد الله عزام کرد و با انتشار مسؤلیت هدف قرار دادن تانکر نفتی ژاپن در سال ۲۰۱۰ در خلیج از سوی این گردان موافقت کرد.

متهم که از حضور یافتن در جلسات محاکمه و همچنین جلسه صدور حکم امتناع کرد، اعتراف کرد که با سازمان «القاعده»، از طریق حاکمان کرد وابسته به سازمان، ارتباط دارد و در «کردستان ایران» برنامه های الکترونیکی را نزد آن ها آموزش دید، و آن ها را با مبالغ هنگفت مالی پشتیبانی کرد و به «مجلس شورای کردستان» پیوست و با لقب «نجم الخیر» با فرماندهان «القاعده» در وزیرستان مکاتبه می کرد.