حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

سرما همواره رخوت و بی حوصلگی را برای جامعه بشری در پی دارد. از سوی دیگر، گرم شدن هوا و آغاز زندگی دوباره طبیعت با شروع بهار، ذاتا شادی و نشاط می آورد. حال اگر نو شدن این فصل همراه با نو شدن سال باشد، شادی و تحرک بیش از پیش می شود.

ایرانیان به همراه سایر مردم مناطق مختلف فلات ایران، هر ساله سال خود را با نو شدن فصل بهار و شروع دوباره زندگی طبیعت، جشن می گیرند و از یک یا حتی دو ماه قبل از پایان زمستان برای “نوروز” آماده می شوند.

می توان گفت از اواخر بهمن ماه بازارها و مراکز خرید، لباس ها و پوشاک نوروزی را آماده عرضه می کنند. از این زمان است که مردم به تدریج خریدهای نوروزی خود را آغاز می کنند و به اصطلاح مرسوم “لباس عید” می خرند تا با نو شدن جامه طبیعت، جامه ای نو بر تن کنند.

در قدیم مرسوم بوده که افراد برای نوروز رنگ های شاد و روشن بخرند، اما امروزه با گسترش صنعت پوشاک و مد، هر ساله یک رنگ به عنوان رنگ مد سال برگزیده می شود.

در ماه اسفند که آخرین ماه سال است، ایرانیان رسوم “خانه تکانی” را به جا می آورند. آن ها معتقدند برای سال نو باید خانه هایشان را از هر گونه آلودگی و غبار دور کنند. از اینرو با شستن و تمیز کردن در و دیوار خانه اولین قدم های خود را برای نو شدن سال بر می دارند و به استقبال بهار می روند.

خانه ها که سر و سامان گرفت، زمان خریدهای نوروزی فرا می رسد. این خریدهای نوروزی همانطور که گفته شد می تواند خرید پوشاک باشد یا خرید وسایل برای چیدن سفره هفت سین یا آجیل، میوه و شیرینی و تنقلات نوروزی.

در این زمان از سال، فروشگاه ها و مراکز خرید در ایران شکل دیگری می یابند. در فروشگاه ها و بازارها ماهی قرمز، سبزه، شمع و دیگر وسایل مربوط به سفره هفت سین دیده می شود که منحصر به این فصل و این زمان است. حتی می توان گفت پیدا کردن این اقلام که در این روزها در همه جا دیده می شود، در سایر فصل ها و ماه ها با سختی همراه است.

“سفره هفت سین” شامل هفت قلم شیئی است که با “سین” آغاز می شوند، مانند سماق، سیر، سرکه، سکه، سمنو، سنجد، سیب. علاوه بر این “سین ها” بر سر سفره شمع، آینه، قرآن، نان، ماهی قرمز و سبزه گذاشته می شود.

خریدهای عید نوروز یکی از تفریحات و جاذبه های استقبال سال نو است، که حتی می توان آن را به جشنواره ای شلوغ برای استقبال بهار تشبیه کرد. همگان سعی می کنند در این جشنواره سهمی داشته باشند و در حد توان خود به خریدهای نوروزی بپردازند. این مسئله به گونه ای واضح است که در اولین نگاه به شهر، می توان به راحتی تکاپو و جنب و جوش را در سطح جامعه دید. در این جنب و جوش حاکم شده بر جامعه، شادی، نشاط، عجله، خستگی از یک سال تلاش و امید به آینده موج می زند.

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

خرید نوروزی در تهران بازار تجریش-شرق پارسی

خرید نوروزی در تهران بازار تجریش-شرق پارسی

خرید سبزه برای سفره هفت سین-شرق پارسی

خرید سبزه برای سفره هفت سین-شرق پارسی

خیره شدن کودکی به ماهی های قرمز -شرق پارسی

خیره شدن کودکی به ماهی های قرمز -شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

خریدهای نوروزی در آخرین روزهای سال خورشیدی-شرق پارسی

خریدهای نوروزی در آخرین روزهای سال خورشیدی-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

حال و هوای این روزهای ایران به روایت تصویر-شرق پارسی

خریدهای نوروزی برای استقبال از بهار وسال نو-شرق پارسی

خریدهای نوروزی برای استقبال از بهار وسال نو-شرق پارسی