حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

بیستمین دوره جام جهانی فوتبال از نیمه شب امشب، ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) به مدت یک ماه در کشور برزیل برگزار می شود.

اولین بازی این دوره از مسابقات بازی تیم ملی برزیل با تیم کرواسی خواهد بود که این بازی در ساعت ۲۲ دقیقه بامداد به وقت ایران آغاز می شود.

این دومین بار است که برزیل، کشوری که فوتبال آن در نزد جهانیان شهرت خاصی دارد، میزبان جام جهانی را بر عهده گرفته است.

در این دوره از مسابقات جام جهانی فوتبال، بر طبق روال گذشته، ۳۲ تیم حضور دارند که شامل ۱۳ تیم از اروپا، ۶ تیم از آمریکای جنوبی (به همراه تیم ملی برزیل)، ۵ تیم از آفریقا، ۴ تیم از آسیا و ۴ تیم از منطقه کونکاکاف (آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب) می شوند.

در جام جهانی امسال ۶۴ بازی، در ۱۲ شهر مختلف برزیل برگزار می شود.

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی 2014-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی

حاشیه های قبل از اولین بازی جام جهانی ۲۰۱۴-بازی تیم برزیل با کرواسی-شرق پارسی