«واشنگتن پست» و «نیویورک تایمز» و «رویترز» جوایز را درو می کنند

عکسی از رویترز که یک مرد سوری را نشان می دهد که پس از رسیدن به سواحل اروپا دو فرزند خود را به دست گرفته است. این عکس نیز یکی از جوایز «پولیتزر» را به خود اختصاص داد - رویترز

عکسی از رویترز که یک مرد سوری را نشان می دهد که پس از رسیدن به سواحل اروپا دو فرزند خود را به دست گرفته است. این عکس نیز یکی از جوایز «پولیتزر» را به خود اختصاص داد – رویترز

روزنامه های «واشنگتن پست» و «نیویورک تایمز» دو شب پیش موفق به اخذ جوایز «پولیتزر» شدند. این جوایز هر ساله در زمینه های خدمات عمومی، مطبوعات، ادبیات و موسیقی داده می شود.

آن چه در جوایز امسال جلب توجه می کرد این بود که اکثر آن ها به داستان هایی که به پوشش دادن جنگ ها مربوط می شود تعلق نگرفت، بلکه به داستان هایی که به روی مسائل انسان دوستانه تمرکز کرده بودند تعلق گرفت، که در رأس آن ها داستان های مستندی از رنج آوارگان سوری و دیگر کشورها بودند که به اروپا آمده اند. «نیویورک تایمز» و خبرگزاری «رویترز» جوایز تصویری اخبار فوری را برای تصاویر تلخ انسانی از سفر مهاجران به خود اختصاص دادند. «نیویورک تایمز» همچنین برنده جایزه یک پژوهش جهانی از «زنان افغانی شد که با بی عدالتی مردان روبه رو می شوند».

«واشنگتن پست» نیز به نوبه خود جایزه پژوهش های آمریکایی درباره افراد غیر مسلحی که طی سال گذشته به دست پلیس کشته شدند را به دست آورد.