ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی تأکید کرد که کشورش و کشورهای ائتلاف با قدرت و قاطعیت تمام در کنار یمن و رهبران مشروع آن ایستاده اند. وی بازگشت پیروزمندانه عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن را به عدن (پایتخت مؤقت)، منعکس کننده پیروزی به دست آمده دانست که به نیروهای مشروع یمن کمک می کند با پشتیبانی مقاومت مردمی، تمامی یمن را آزاد کنند و آن را از چنگال شورشیان حوثی و دستیارانشان پاکسازی کنند تا امنیت و ثبات تمامی یمن را فرا گیرد».

اما در زمینه میدانی، روز گذشته در مأرب درگیری هایی بین ارتش ملی یمن و مقاومت مردمی از یک سو و نیروهای حوثی و علی عبد الله صالح رئیس جمهور سابق یمن از سوی دیگر، در گرفت. این در حالی است که نبردهای سنگینی پیرامون منزل صالح در تعز روی داد زیرا شبه نظامیان تلاش داشتند منزل صالح که به دست مقاومت مردمی و ارتش افتاده بود را بازگردانند.

از سوی دیگر، شیخ سلطان عراده، فرماندار مأرب از نبرد شدید بین نیروهای مشترک و بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای صالح خبر داد.

العراده برای «الشرق الأوسط» تأکید کرد: «شبه نظامیان و نیروهای کودتاگر ضربات سهمگینی از سوی جنگنده های ائتلاف دریافت می کنند».

در همین حال یک منبع از مقاومت مردمی در مأرب ذکر کرد که ضربات هوایی ائتلاف و عملیات زمینی، بر پراکنده کردن نیروهای حوثی و صالح تمرکز دارد.