جنبش فلسطینی گفت جزو جنبش های افراطی به شمار نمی آید

تصویری از خبر مربوط به اختصاص یافتن بودجه سلانه 70 میلیون دلاری برای جنبش جهاد اسلامی از سوی ایران که روزنامه «الشرق الأوسط» منتشر کرد

تصویری از خبر مربوط به اختصاص یافتن بودجه سلانه ۷۰ میلیون دلاری برای جنبش جهاد اسلامی از سوی ایران که روزنامه «الشرق الأوسط» منتشر کرد

داود شهاب مسؤل رسانه ای جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز گذشته حمایت ایران از این جنبش را اتهام ندانست. این اظهار نظر شهاب در پاسخ به خبری است که «الشرق الأوسط» روز گذشته درباره اختصاص بودجه ثابت سالانه از سوی ایران برای این جنبش پس از برقراری مجدد روابط میان آن دو منتشر کرد.

شهاب در تصریحاتی که یکی از رسانه های وابسته به جنبش آن را منتشر کرد گفت: « کسانی که در پشت انتشار گزارش حمایت ایران از جنبش هستند، تلاش می کنند تا این جنبش را از جنبش های فراطی در منطقه نشان دهند، و این بر خلاف سیاست های جنبش است که همیشه بر فاصله گرفتن فلسطین از هر محوری تأکید دارد».

شهاب افزود: «زمان انتشار این اطلاعات، آن هم درست همزمان با سفر هیئتی از رهبران جنبش به قاهره، به منظور قطع راه تلاش های جنبش و تلاش های آن با برادران مصری است که برای کاهش درد و رنج مردم ما در نوار غزه صورت می گیرد».