برای «الشرق الأوسط» تأکید کرد موضع لبنان در اجلاس سران عربی باید با عربستان سعودی می بود

سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی

سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی

سمیر جعجع رئیس حزب «نیروهای لبنان، کاندید کردن ژنرال میشل عون رئیس جریان «تغییر و اصلاح» برای ریاست جمهوری را ائتلاف با او ندانست، و تأکید کرد که ائتلاف نیروهای «۱۴ مارس» باقی است، و اگر کسی از این ائتلاف دور شده و یا به آن نزدیک شود، این نشاندهنده تغییر طرح نیست. وی همچنین تأکید کرد رابطه با جریان «مستقبل» با وجود نارضایتی متقابل پیش آمده در مدت اخیر، قوی است، اما او اظهار داشت که «ائتلاف ادامه دارد و چارچوب آن از انتخابات ریاست جمهوری فراتر است».

جعجع انتخاب عون از سوی خود را به دلیل «توازن قدرت موجود» می داند، و تأکید کرد که وی نامزدی روشن و صریح یکی از نیروهای «۱۴ مارس» را ترجیح می داد، اگر تنها یک درصد امید داشت که او رئیس جمهور شود. وی اشاره کرد در مقابل تعهداتی که از عون دریافت کرده، ده برابر بهتر از بیانیه وزارتی دولت فعلی است که «۱۴ مارس» بخشی از آن به شمار می رود. جعجع به ایستادن نیروهای «۸ مارس» پشت کاندیداتوری عون را زیر سؤال برد و آن ها را برای شرکت در مجلس نمایندگان در ۸ فوریه (بهمن ماه) آینده، اگر در آن جدی هستند، به چالش دعوت کرد.

جعجع گفت: «عربستان سعودی هیچ وقت بجز متحد و دوست لبنان و نهادها نبوده است». وی از ایران که نقشی ساختاری در منطقه ایفا نمی کند و تنها با بخش کوچکی از لبنانی ها ائتلاف کرده است، انتقاد کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایران به عنوان بخشی از واقعیت طبیعی در منطقه باشد که امکان ندارد با قدرت اسلحه یا با زور و سرکوب و عوامل مخرب درست شود، بلکه باید با سازمان های فعال سیاسی در منطقه تفاهم داشته باشد.