بوریس جانسون وزیر امور خارجه سابق انگلیس روز یکشنبه (۹ سپتامبر) ضمن انتقاد از طرح بریگزیت گفت این اقدام مثل کمربند انتحاری است و ضامن آن در دست اتحادیه اروپا قرار دارد. این طرح توسط ترزا می نخست وزیر انگلیس برای چگونگی ارتباط با اروپا بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ارائه شده است.

جانسون رقیب احتمالی نخست وزیر محافظه کار کنونی به دنبال مخالفت با طرح ترزا می در ماه جولای استعفا داد. طرح ترزا می بر حفظ روابط تجاری تنگاتنگ بین انگلیس و اتحادیه اروپا بعد از خروج کشور از این سازمان تاکید می کند. ۲۹ مارس تاریخ نهایی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام شده است.

جانسون گفت «نخست وزیر با این طرح نگرانی شدید هواداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را برانگیخته است.» مقام های اتحادیه اروپا هم در اینکه این طرح قابلیت اجرایی داشته باشد شک و تردید دارند.

جانسون در مقاله ای که در روزنامه میل آن ساندی منتشر شده نوشت «به دور انگلیس کمربند انتحاری پیچیدیم و ضامن آن را در دست میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور خروج انگلیس از این اتحادیه گذاشتیم.»

جانسون در ادامه افزود «تا کنون در هر مرحله ار گفتگوها، بروکسل هر آنچه می خواست به دست آورد. ما با جدول زمانی اتحادیه اروپا موافقت کردیم و پذیرفتیم که برای هیچ، ۳۹ میلیارد پوند به این اتحادیه بپردازیم.» مقصود جانسون همان هزینه خروج از اتحادیه اروپا است.

او یادآور شد «ما حالا هم با طرح می حاضریم تا همه اقدامات آنها را برای همیشه بپذیریم و چیزی برای گفتن نداریم. این مایه تحقیر است.»