ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق از تعامل تیم حفاظتی عادل عبدالمهدی نخست وزیر فعلی عراق نسبت به وسایل العبادی در آخرین منزل دولتی پیش از ترک این پست انتقاد و آن را یک اقدام غیرمسئولانه توصیف کرد.
علی السنید از رهبران این جریان در گفت و گو با «الشرق الاوسط» گفت: العبادی همه منازل و اموال منقولی که به عنوان نخست وزیر در اختیار او گذاشته شده بودند را قبل از موعد تحویل داده است، برخلاف برخی از سیاستمداران که حتی پس از ترک پست این اموال منقول را تحویل نمی دهند.
وی اضافه کرد: آن چیزی که باعث شگفتی ما شده این است که که تیم حفاظتی عادل عبدالمهدی به آخرین خانه العبادی در منطقه الخضرا یورش برده و آن را زیر رو کردند. العبادی پیش از آن این خانه را تحویل داده بود اما برخی از وسائل او در آنجا مانده بودند.
السنید افزود: العبادی از این اقدام به شدت ناراحت است و بسیاری از شخصیت ها نیز آن را محکوم کردند. العبادی که داعش را شکست داد و مانع از تقسیم کشور شد آیا باید اینگونه با او رفتار شود؟
به گفته او، اگر این اقدام از طرف شخص مدیر تیم حفاظتی است لذا عبدالمهدی باید شدیدترین برخورد با آن انجام دهد. ما این توطئه را نقشه ای برای ضربه زدن به العبادی می دانیم.
گفتنی است در دو هفته گذشته عبدالمهدی مقرر کرد تا همه تصمیمات زمان تصدی دوره انتقالی توسط العبادی ملغی شوند.