تیم مرمت کاران آثار باستانی موزه بزرگ مصر- انتقال چندین قطعه باستانی سالن توت عنخ آمون

قاهره – فتحیه الدخاخنی
چندین قطعه باستانی موزه مصر در میدان التحریر زیر نظر وزارت آثار باستانی از موزه مصر در میدان التحریر به موزه در حال ساخت بزرگ مصر در میدان الرمایه جیزه منتقل شدند. این موزه در سال ۲۰۲۰ افتتاح می شود. این قطعات باستانی بعد از مرمت در سالن های موزه بزرگ در معرض دید عموم قرار می گیرند. ۶۱۴ قطعه باستانی با تدابیر شدید امنیتی پلیس آثار باستانی و گردشگری مصر به موزه بزرگ منتقل شدند.
اسامه ابو الخیر سرپرست حفاظت و مرمت آثار باستانی موزه بزرگ مصر گفت «۱۱ قطعه به توت عنخ آمون فرعون مصر تعلق دارند که تاج های پادشاه هم در میان این قطعات است. اما به جز وسایل شخصی توت عنخ آمون، قطعه های باستانی دیگر از دوره های تاریخی گوناگون در معرض نمایش عموم قرار می گیرند.»
سالن ویژه توت عنخ آمون در موزه بزرگ مصر در میدان التحریر همواره با استقبال گسترده گردشگران روبرو است. وسایل شخصی طلایی رنگ توت عنخ آمون همواره عامل جذب گردشگران به موزه به شمار می رود. سالن بزرگ ویژه ای در موزه بزرگ مصر برای ۵۳۹۸ قطعه از وسایل شخصی توت عنخ آمون در نظر گرفته شده است که تا حالا تقریبا ۴۳۰۰ قطعه از جمله ارابه طلایی به موزه منتقل شدند. همزمان با افتتاح موزه بزرگ مصر، موزه مصر در میدان تحریر به موزه تاریخ هنری مصر باستان تبدیل می شود.
ابو الخیر افزود « این قطعات بعد از انتقال به موزه بزرگ مصر در کارگاه های مرمت آثار باستانی منتقل شدند و گزارش کاملی درباره هر قطعه قبل از مرمت تهیه شد.»
عیسی زیدان مدیر کل گروه حفظ و مرمت آثار باستانی موزه گفت «انتقال و مرمت تاج های توت عنخ آمون بسیار چالش برانگیز بود. این قطعات پوسیده شده و برگ های به کار رفته در آن خشک و آفت زده و وارفته اند.»
«تیم مرمت آثار باستانی با دقت و مهارت وارد عمل شدند و این تاج ها را در جریان انتقال و حرکت به یک تکیه گاه از فوم بدون اسید بستند و رویش را با برگ های نرم چیو ژاپنی پوشاندند. تاج ها را در روکش های پلاستیکی مقاوم و فوم ضد ضربه قرار دادند و از موادی برای ثابت نگه داشتن دمای محیط استفاده کردند. تاج ها به محض ورود به موزه بزرگ مصر برای آفت زدایی به منطقه قرنطیه تحویل داده شدند.»
چندین مجسمه چوبی متعلق به دوران اوزیریس و نیز چندین مجسمه از جنس آهک متعلق به دوران باستان از جمله مجسمه سن فر یکی از مردان با نفوذ دربار دودمان پنجم مصر باستان به موزه بزرگ منتقل می شوند. یک تابلو از پسامتیخ یکم پادشاه دوره دودمان بیست و ششم در این موزه به نمایش گذاشته می شود. در این تابلو تصویر «ابو الهول» هم به چشم می خورد.
۱۰۰ هزار قطعه باستانی در موزه بزرگ مصر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. ساخت این موزه در سال ۲۰۰۲ آغاز شد. دولت مصر برای تکمیل این طرح ۵۵۰ میلیون دلاری از ژاپن وام به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار گرفت. اما تکمیل پروژه ساخت موزه بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه در ۲۰۱۱ نیمه کاره ماند و هزینه ساخت آن هم بیشتر شد و به تبع آن، قیمت وام ژاپنی هم به ۴۵۰ میلیون دلار افزایش یافت.