رئیس پارلمان عراق: با تغییر نظام حکومتی به ریاست جمهوری مخالف نیستیم

کارگران شهرداری در حال جارو زدن خیابانی در تکریت هم زمان با بازگشت آورگان – عکس از آسوشیتد پرس

کارگران شهرداری در حال جارو زدن خیابانی در تکریت هم زمان با بازگشت آورگان – عکس از آسوشیتد پرس

همان گونه که هنگام آواره شدن اهالی تکریت از شهر خود، ترس همراه آن ها بود، این روزها هم ترس، بازگشتگان به این شهر را همراهی می کند؛ برخی از آن ها به خانه های به غارت رفته خود بازگشتند و برخی دیگر به خانه های ویران شده در شهری که بر دیوارهای آن نوشته هایی به زبان فارسی نوشته شده است.

بنا به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، بازگشتگان به محض ورود به تکریت از میزان ویرانی ها شگفت زده می شوند. آنچه بیش از هر چیز بازگشته گان را نگران می کند نوشته هایی به زبان فارسی بر روی دیوارها است که گفته می شود شبه نظامیان بسیج مردمی که مورد حمایت ایران هستند آن ها را نوشته اند و برخی از ساکنان شهر آن ها را به خرابکاری در مال و اموال خود متهم می کنند. بیداء نور یکی از آوارگان بازگشته گفت: «سازمان داعش به خانه های ما وارد نمی شد مگر در جستجوی فردی مشخص.. اما شبه نظامیان بسیج مردمی خانه های ما را اشغال کردند و محتویات آن ها را دستکاری کردند».

از سوی دیگر، و در اظهار نظری درباره مطالباتی که اخیراً در عراق پدید آمده و خواستار تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری می شود، سلیم الجبوری رئیس پارلمان تأکید کرد که «در صورتی که روش های مبتنی بر قانون اساسی دنبال شود و اصلاحات لازم انجام شود و همه پرسی برای تغییر نظام حکومتی انجام شود» با آن مخالفتی نخواهد داشت.