پارلمان امروز در راه تصویب برکناری ها… یک رهبر شیعه: نمی توانیم با مرجعیت مخالفت کنیم

ایاد علاوی و نوری المالکی

ایاد علاوی و نوری المالکی

پیش بینی می شود که امروز پارلمان عراق، با اکثریت آراء، به نفع «بسته اصلاحاتی» حیدر العبادی نخست وزیر این کشور رأی دهد تا با برکناری نمایندگان رئیس جمهور و نخست وزیر موافقت شود.

با این حال ناظران از توافق انجام شده بین نوری المالکی و ایاد علاوی، نمایندگان رئیس جمهور، برای رد اقدامات العبادی، با وجود اختلاف داشتن هر دو درباره همه چیز، شگفت زده شدند. روز گذشته المالکی از تبدیل شدن تظاهرات مبارزه با فساد ، به اهداف سیاسی، هشدار داد.

علاوی نیز به نوبه خود العبادی را «غیر واجد شرایط برای چنین دستوراتی» توصیف کرد و تأکید کرد که اصلاحات باید از مقر نخست وزیر آغاز شود.

از سوی دیگر محمد اللکاش، عضو ائتلاف شهروند پارلمان، وابسته به مجلس اعلای اسلامی به رهبری عمار حکیم در اظهاراتی به «الشرق الأوسط» گفت: «ما همیشه در اجرای دستورات مرجعیت پیشگام هستیم زیرا آنچه را که مرجعیت می گوید دستور می دانیم و نمی توانیم با آن مخالفت کنیم».