تأیید دولت از سوی پارلمان اروپا

شورای امنیت

شورای امنیت

در حالی که انتظار می رفت فلسطینیان روز گذشته طرح خود را در زمینه پایان دادن به اشغالگریهای اسرائیل، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهند، سفرای کشورهای عربی در سازمان ملل، برای رایزنی نهایی درمورد متن پیش نویس این طرح، جلساتی طولانی برگزار کردند. آنها همچنین ملاحظات و پیشنهادات مطرح شده از سوی برخی سفرای اروپایی را برای تضمین اخذ موافقت طرح، مد نظر قرار دادند.

پیش نویس اصلاح شده طرح، که با رنگ آبی به شورای امنیت ارائه داده خواهد شد، شامل: مذاکرات مستقیم بین فلسطینیان و اسرائیلی ها تحت پوشش بین المللی و نه تنها آمریکایی، و مشارکت طرفهای ذینفع و کشورهای عربی، برای رسیدن به راه حل ایجاد کشور مستقل فلسطینی بر مبنای مرزهای سال ۱۹۶۷ می باشد.

متن طرح اصلاح شده، تعیین یک جدول زمانی، حد اکثر به مدت یک سال برای پایان دادن به مذاکرات، و دو سال برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل بر سرزمینهای فلسطینی را شامل می شود.

دینا قعوار، سفیر اردن در سازمان ملل، به نوبه خود به «الشرق الأوسط» گفت که «جلسات گروههای عربی برای بررسی بهترین راه جهت حمایت از پیش نویس طرح فلسطین، و تضمین پیشنهادات و اصلاحاتی که شامل ادغام برخی نقاط طرح فرانسه، و تقدیم طرح قطعنامه پس از اصلاح آن، برای رأی گیری در شورای امنیت، و چگونگی تحرک برای به دست آوردن حمایت کشورها برای رأی دادن به نفع طرح، ادامه دارد.

روز گذشته و در یک پیروزی دیپلماتیک برای فلسطینیان، پارلمان اروپا، اصل قطعنامه حمایت از یک دولت فلسطینی را تصویب کرد.

دادگاه عدالت اروپا نیز، در یک تصمیم قابل توجه، اعلام کرد، نام جنبش حماس را از لیست سازمانهای تروریستی اروپا حذف کرده است.