جدا کردن ۵ صندوق مالیاتی از {وزارت دارایی}

ملک سلمان در جلسه شورای وزیران به همراه شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه و شاهزاده مقرن ولیعهد و شاهزادگان متعب بن عبدالله و محمد بن نایف و محمد بن سلمان (عکس از خبرگزاری عربستان)

ملک سلمان در جلسه شورای وزیران به همراه شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه و شاهزاده مقرن ولیعهد و شاهزادگان متعب بن عبدالله و محمد بن نایف و محمد بن سلمان (عکس از خبرگزاری عربستان)

شورای وزیران عربستان به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور، روز گذشته و در تصمیمی تاریخی، وضع عوارض بر زمین های توسعه نیافته (سفید) واقع در مرز شهری را تصویب کرد. شورای امور اقتصاد و توسعه این پیشنهاد را داده بود.

این تصمیم که بخشی از طرح ملی اسکان است، با استقبال گرم مردم عربستان مواجه شد، زیرا باعث کاهش قیمت ساختمان ها می شود و به شهروندان این امکان را می دهد که در قبال مبلغ مناسبی، زمین خریداری کرده و آن را بسازند.

«الشرق الأوسط»، توصیه وضع عوارض بر زمین های (سفید) را از زمان مطرح شدن آن در سال ۲۰۱۱ همراهی کرده بود؛ و در تاریخ ۱۳ ژوئن (خرداد) ۲۰۱۱ خبری درباره مطالعات در حال انجام از سوی مجلس شورا برای وضع عوارض را منتشر کرده بود.

از سوی دیگر، شورای وزیران عربستان، روز گذشته تصمیم گرفت که ۵ صندوق مالیاتی را از وزارت دارایی جدا کند. این امر به وزارت امکان رسیدگی به صلاحیت های خود را می دهد. به موجب این تصمیم، اختیارات نظارت بر صندوق های دولتی بزرگی از وزارت دارایی به وزارت خانه های دیگری محول شد تا وزارت دارایی بتواند به مسؤلیت های اصلی خود که به بودجه مرتبط است، رسیدگی کند.

این تصمیم باعث برداشته شدن گامهایی برای بازگرداندن سازماندهی دستگاههای اقتصادی دولت شد. بدین شکل، هر صندوق با وزارت خانه یا نهاد مربوطه، که با فعالیت ها و اهداف آن مرتبط است پیوند خواهد خورد و وزیر متخصص به آن رسیدگی خواهد کرد.