به گفته برگزار کنندگان داووس، در چهل و چهارمین مجمع جهانی اقتصاد بیش از دو هزار و پانصد نفر از جمله چهل رییس دولت حضور خواهند داشت و پیش بینی شده که یک هزار و پانصد نفر از شرکت کنندگان را نیز روسای شرکت های بزرگ اقتصادی جهان تشکیل دهند.

اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) همه ساله با حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان در سوییس برگزار می شود و تحت تاثیر نام محل برگزاری به نام اجلاس داووس (Davos) مشهور شده است.-عکس از شرق پارسی

اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) همه ساله با حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان در سوییس برگزار می شود و تحت تاثیر نام محل برگزاری به نام اجلاس داووس (Davos) مشهور شده است.-عکس از شرق پارسی

اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) همه ساله با حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان در سوییس برگزار می شود و تحت تاثیر نام محل برگزاری به نام اجلاس داووس (Davos) مشهور شده است.

حضور رییس جمهور ایران در داووس بعد از غیبت طولانی-عکس از شرق پارسی

حضور رییس جمهور ایران در داووس بعد از غیبت طولانی-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

مجمع جهانی اقتصاد، بنیادی غیردولتی و بین المللی است. به گفته حامیان این بنیاد اقتصادی، مجمع جهانی اقتصاد مکانی ایده آل برای گفتمان و مباحثه درباره مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمین است، زیرا نمایندگان قوی ترین سازمان های اقتصادی و بانفوذترین نهادهای سیاسی جهان در اجلاس آن شرکت می کنند؛ متفکران به طرح ایده های خود می پردازند و فضای عموماً غیررسمی اجلاس، بحث های گسترده و بی پرده ای را موجب می شود.

حسن روحانی دومین رییس جمهور ایران بعد از سید محمد خاتمی در سال ۲۰۰۴ است که به اجلاس اقتصادی داووس دعوت شده است-عکس از شرق پارسی

حسن روحانی دومین رییس جمهور ایران بعد از سید محمد خاتمی در سال ۲۰۰۴ است که به اجلاس اقتصادی داووس دعوت شده است-عکس از شرق پارسی

بدین ترتیب می توان گفت که این کنفرانس صرفا یک هم اندیشی جهانی است. اما در هم اندیشی امسال فرصتی برای ایران فراهم شده که بسیاری از صاحب نظران منتظرند که سخنان رئیس جمهور ایران را بشنوند و از نحوه گفتار ایران با دنیا مطلع شوند.

حاشیه های اجلاس اقتصادی داووس- عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس اقتصادی داووس- عکس از شرق پارسی

بر این اساس اشپیگل نوشته است که «اوج سیاسی نشست داووس سخنرانی رییس جمهور ایران خواهد بود که موضوع آن «جایگاه ایران در جهان» انتخاب شده و انتظار می رود روحانی در سخنان خود در جمع سران سیاسی و اقتصادی شرکت کننده، همه کشورها را به سرمایه گذاری در ایران فرا بخواند.»

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حاشیه های اجلاس سالانه داووس-عکس از شرق پارسی

حسن روحانی دومین رییس جمهور ایران بعد از سید محمد خاتمی در سال ۲۰۰۴ است که به اجلاس اقتصادی داووس دعوت شده است-عکس از شرق پارسی

حسن روحانی دومین رییس جمهور ایران بعد از سید محمد خاتمی در سال ۲۰۰۴ است که به اجلاس اقتصادی داووس دعوت شده است-عکس از شرق پارسی

محمد جواد ظریف و حسن روحانی در اجلاس داووس- عکس از شرق پارسی

محمد جواد ظریف و حسن روحانی در اجلاس داووس- عکس از شرق پارسی