ایران – نیجریه (16 ژوئن 2014) کوریتیبا - برزیل - تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در رقابت های جام جهانی 2014 به مصاف نیجریه خواهد رفت – عکس شرق پارسی

ایران – نیجریه (۱۶ ژوئن ۲۰۱۴) کوریتیبا – برزیل – تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ به مصاف نیجریه خواهد رفت – عکس شرق پارسی

بیستمین دوره جام جهانی فوتبال از پنجشنبه، ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) آغاز شد و به مدت یک ماه در کشور برزیل برگزار می شود.

این دومین بار است که برزیل، کشوری که فوتبال آن در نزد جهانیان شهرت خاصی دارد، میزبان جام جهانی را بر عهده گرفته است.

در این دوره از مسابقات جام جهانی فوتبال، بر طبق روال گذشته، ۳۲ تیم حضور دارند که شامل ۱۳ تیم از اروپا، ۶ تیم از آمریکای جنوبی (به همراه تیم ملی برزیل)، ۵ تیم از آفریقا، ۴ تیم از آسیا و ۴ تیم از منطقه کونکاکاف (آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب) می شوند.

در جام جهانی امسال ۶۴ بازی، در ۱۲ شهر مختلف برزیل برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ در مقابل تیم نیجریه، امروز دوشنبه ۲۶ خرداد بازی خواهد کرد.

تیم ملی ایران نیز موفق به حضور در این دوره از بازی های جام جهانی شده است. پیش از این تیم ملی فوتبال بزرگسالان مرد ایران در سه دوره جام جهانی در سال های ۱۹۷۸ آرژانتین، ۱۹۹۸ فرانسه و ۲۰۰۶ آلمان حضور داشته است و در سال ۲۰۱۳ راهی جام جهانی برزیل ۲۰۱۴ شده است.

هواداران فوتبال در هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گردهم آمده و این تیم را تشویق کردند – عکس شرق پارسی

هواداران فوتبال در هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گردهم آمده و این تیم را تشویق کردند – عکس شرق پارسی

هواداران فوتبال در هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گردهم آمده و این تیم را تشویق کردند – عکس شرق پارسی

هواداران فوتبال در هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گردهم آمده و این تیم را تشویق کردند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

هواداران تیم ملی ایران در مقابل هتل پستانا محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوریتیبا گرد هم آمدند – عکس شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در راه رفتن به تمرین روز یکشنبه-شرق پارسی