شورای امور توسعه و اقتصاد چارچوبی برای تحقق اصلاحات حکومتی وضع می کند

شاهزاده محمد بن سلمان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده هوایی دانشگاه ملک فیصل در ریاض – عکس از بندر الجلعود

شاهزاده محمد بن سلمان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده هوایی دانشگاه ملک فیصل در ریاض – عکس از بندر الجلعود

شورای امور توسعه و اقتصاد عربستان سعودی در جلسه روز گذشته خود، که به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع این کشور برگزار شد، چارچوب حکومتی تحقق چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی را تصویب کرد.

این مدل شامل تفکیک نقش ها و مسئولیت سازمان های دولتی مرتبط با تحقق «چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی» و همچنین مکانیسمی برای غلبه بر موانعی است که ممکن است مانع دستیابی به اهداف برنامه های اجرایی شود.

در همین راستا شورای امور توسعه و اقتصاد، یک کمیسیون استراتژیک به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان تشکیل داد که مسؤلیت پیگیری و اجرای {چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی}، و تبدیل آن به استراتژی های دقیق و برنامه های عملیاتی مرتبط با اهداف با مدت زمانی مشخص را دارد. شورا همچنین ایجاد یک دفتر مدیریت استراتژیک زیر نظر کمیته را تأیید کرد که برای تحقق چشم انداز، و شناسایی شکاف ها و پیشنهاد راه اندازی برنامه های اجرایی، و ارسال گزارش های دوره ای درباره میزان دستیابی برنامه های اجرایی به اهداف  خود، آن را با ظرفیت های انسانی لازم پشتیبانی کند.

این مدل در راستای اجرای بهترین شیوه جهانی در اجرای استراتژی ها است و همچنین اصول شفافیت و پاسخگویی از طریق بردهای الکترونیکی برای پیروی از شاخص های اندازه گیری عملکرد را تقویت می کند تا تضمین کننده اجرای مطلوب «چشم انداز سعودی» باشد.