بر اساس توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو، ایران می‌تواند به قطعات هواپیماهای مسافری دسترسی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از بلومبرگ، با تعمیرات مربوط به ایمنی و بازرسی‌های داخل ایران برای برخی از ایرلاین‌های ایرانی موافقت شده است.

تحریم فروش وسایل و قطعات هواپیماهای مسافری به ایران از دلایل عمده ایجاد نقص فنی و سوانح هوایی در ایران عنوان شده است.