پس از ریاست سازمان ملل توسط ۸ مرد طی ۷۰ سال

کاندیداها رئیس جمهور شیلی و رئیس سازمان یونسکو و معاون رئیس کمیسیون اروپا و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد

کاندیداها رئیس جمهور شیلی و رئیس سازمان یونسکو و معاون رئیس کمیسیون اروپا و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد

بیش از ۳۰ کشور به رهبری کلمبیا برای نامزدی خانمی برای پست دبیر کل سازمان ملل در سال ۲۰۱۷، به جای بان کی مون، دبیر کل کنونی آن، فعالیت می کنند.

سازمان های زنان، لیستی از کاندیداهای این پست را مطرح کردند، و از شخصیت های بین المللی برجسته ای مانند اعضای مجموعه «با بزرگان»، که مری رابینسون رئیس جمهور سابق ایلند به آن وابسته است، و کشورهای عضو این سازمان خواستند که زنانی را کاندید کنند.

از زمان تأسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵، برای ۷۰ سال رهبری آن در احتکار مردان باقی ماند.

در همین رابطه خانم روبنسون گفت: «پس از احراز متوالی پست دبیرکلی این سازمان توسط هشت مرد، مجموعه (با بزرگان) ، بسیار علاقمند با این ایده شد که اینک زمان انتخاب یک زن برای این پست فرا رسیده است، اما اگر معلوم شد که نامزد مناسب برای این پست یک مرد است، همین طور خواهد بود».

او در توضیح داد که «نامزد مناسب» باید «مستقل باشد و توجهی به منافع برخی کشورهای عضو نداشته باشد».

بنا به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»، با توجه به رشد مطالبات برای انتخاب یک زن به این پست، تعداد کاندیداهای زن این دوره نسبت به دوره های پیشین افزایش یافت، که از بین آن ها می توان به نام های زیر اشاره کرد: خانم ایرینا بوکووا از بلغارستان که مدیر سازمان «یونسکو» است. همچنین خانم میشل باشله، رئیس جمهور شیلی، خانم کریستالینا جورجیوا از بلغارستان که پست معاون رئیس کمیسیون اروپا را به عهده دارد و خانم هلن کلارک نخست وزیر سابق نیوزلند که در حال حاضر ریاست برنامه توسعه سازمان ملل متحد را بر عهده دارد.