بیروت: نظیر رضا
سعد الحریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در لبنان دیروز به تمام جدل‌ها پیرامون تشکیل کابینه پایان داد.
به گزارش الشرق الاوسط، وی از همه خواست تا دست از جدل و اتهام‌زنی و مواضع بی فایده خود دست برداشته و تاکید کرد که شبانه روز بی سر و صدا درصدد تشکیل کابینه است.
الحریری همچنین گفت حکومتی که درصدد تشکیل آن است حکوت وفاق ملی است که دربرگیرنده تمام احزاب سیاسی است تا به وسیله آن بتوان برنامه اصلاحات و سرمایه گذاری‎ها را اجرا کرد.
وی عنوان کرد که برای این اصلاحات برنامه ریزی شده و در کنفرانس «سیدر» مبلغ ۱۲ میلیارد دلار برای راه اندازی مرحله اول آن تامین شده است و این برنامه به منزله راه خلاص لبنان از بحرانی است که همه از آن آگاهند.
شایان ذکر است که لبنان در مدت اخیر شاهد تحرک سیاسی برای پایان دادن به بحران اقتصادی است و تاخیر در تشکیل کابینه مانع از بودجه بندی سال ۲۰۱۹ شده است. در همین راستا حسن علی الخلیل وزیر امور مالی لبنان و ابراهیم کنعان رئیس کمیسیون بودجه به دیدار میشل عون رئیس جمهور لبنان رفته و الحریری را از وضعیت اقتصاد دارایی کشور و تاثیر وضعیت اقتصادی بر آن آگاه کرده و پرونده اصلاحات را مورد بررسی قرار دادند.
در این میان، رائد خوری وزیر اقتصاد و تجارت لبنان به الشرق الاوسط گفت که اصلاحات اقتصادی لبنان باید هرچه سریعتر صورت گیرد و یکی از آنها بودجه است که باید بلافاصله بعد از تشکیل کابینه بسته شود.
خوری همچنین عنوان کرد اصلاحات در چارچوب قوانین اجرا می‌شود و در راستای تصمیمات حکومت برای فعال کردن بخش‌های تولیدی است.