دادستانی در محاکمه الشایب عکس هایی از او را با موشک نمایش داد

عبد الرئوف الشایب یکی از مخالفان بحرینی

عبد الرئوف الشایب یکی از مخالفان بحرینی

در حالی که محاکمه عبد الرئوف الشایب، یکی از مخالفان بحرینی، در انگلیس وارد دومین هفته خود می شود، نماینده دادستانی طی جلسه دادرسی روز گذشته که در دادگاه سنار براک لندن برگزار شد، الشایب را متهم کرد که به عنوان یک فعال حقوقی و پناهنده سیاسی وارد خاک انگلیس شده بود، و در پایان به اتهام تروریسم مورد تعقیب قرار گرفت. دادستان از او در مورد کیفیت شواهد جنایی  پرسید: «آیا تو فعال حقوقی هستی یا یک کماندوی نظامی؟!».

با ادامه محاکمه، الشایب (۵۱ ساله) اعتراف کرد که وی رهبر «ائتلاف انقلاب ۱۴ فوریه» است. شایان ذکر است که رهبری این ائتلاف در بحرین ناشناخته بود، و سخنگوی آن در مراکش بود.

در حالی که الشایب با توجه به قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا با حکمی که شاید ۱۵ سال زندان باشد مواجه است، هیئت دادستانی، تصاویری از الشایب نشان داد که در آن ها لباس نظامی به تن داشت، و در عکس های دیگری با مسلسل و راکت است.