ستایش شیخ صباح الاحمد از رهبری پادشاه عربستان در «طوفان قاطعیت»… دعوت از کویتی ها برای آمادگی برای اصلاحات اقتصادی

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در حال خوش آمد گویی به حاضران پیش از سخنرانی به مناسبت افتتاح دوره پارلمانی در شهر کویت – عکس از رویترز

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در حال خوش آمد گویی به حاضران پیش از سخنرانی به مناسبت افتتاح دوره پارلمانی در شهر کویت – عکس از رویترز

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، روز گذشته گفت که امنیت کویت بخش جدایی ناپذیری از مجموعه خلیجی است و از شهروندان کشورش خواست برای مقابله با «وبای تروریسم» متحد شوند. وی همچنین ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعوی برای بازگرداندن مشروعیت در یمن را تأیید کرد و گفت: «ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی با شجاعت «طوفان قاطع» را برای حمایت از امنیت عربستان رهبری کرد».

امیر کویت در سخنرانی به مناسبت افتتاح دوره پارلمانی از شهروندان کویت خواست هوشیار باشند و برای مقابله با تروریسم متحد شوند. شیخ صباح الاحمد تأکید کرد: «وبای تروریسم با انفجار مسجد امام صادق راه خود را به سوی ما پیدا کرد، اما انسجام کویتی ها، فرصت را از کسانی که می خواهند اتحاد ما را تضعیف کنند گرفت».

امیر کویت همچنین تأکید کرد که دولت اجازه فتنه انگیزی و نواختن بر تارهای نفرت انگیز فرقه گرایی را نخواهد داد. وی خواستار همکاری قوای مقننه و مجریه برای مقابله با چالش های موجود در کویت و تقویت پیوندهای وحدت ملی شد.

اما در زمینه اقتصادی، امیر کویت از شهروندان کشورش خواست در سایه کاهش درآمدهای دولت، برای انجام اصلاحات اقتصادی آماده شوند.

شیخ صباح الاحمد همچنین نسبت به آن چه « خطرات ناشی از الگوی مصرف در جامعه و افزایش هزینه های دولتی برای مصرف کنندگان» نامید، هشدار داد. وی تأکید کرد: «کاهش قیمت های نفت منجر به کاهش درآمدهای دولت به میزان تقریباً شصت درصد شد، در حالی که هزینه های عمومی بدون تغییر مانده است، بدون این که هیچ کاهشی متناسب با کاهش قیمت نفت نداشته و این امر باعث  کسری در بودجه دولت شد که بر دوش دولت فشار می آورد و آرزوهای توسعه طلبی ما را محدود می کند».