براساس آماری که به تازگی منتشر شده است، بیش از۱۶۰۰ ایرانی در یک سال گذشته به کشورهای اتحادیه اروپا پناهنده شده اند.

به نوشته بی بی سی، گزارش تازه یورواستات درباره آمار پناهندگان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاکی از آنست که در یک سال گذشته کشورهای این اتحادیه ۳۲۶۵ درخواست پناهندگی را از شهروندان ایران دریافت و به ٣٠٩۵ درخواست رسیدگی کردند که از این تعداد، ١۶٢٠ تقاضا مورد قبول قرار گرفت و ١۴٧۵ تقاضا رد شد.

آمار این گزارش به دوره زمانی یک‌ساله تا پایان چهارماهه دوم سال ٢٠١٣ میلادی مربوط می شود و شامل جداول تفصیلی در مورد جنبه‌های مختلف پناهجویی و پناهندگی در بیست و هفت کشور عضو اتحادیه است.

در میان ایرانیانی که تقاضای پناهندگی آنان مورد قبول قرار گرفت، به ١۴۵٠ نفر موقعیت پناهنده، به ٨٠ نفر موقعیت حمایتی، و به ٩۵ نفر وضعیت حمایتی به دلایل بشردوستانه اعطا شده است.

در مورد توزیع سنی ، چهارده و ٢ دهم درصد ایرانیان متقاضی پناهندگی کمتر از ١٣ سال، چهار درصد بین ١۴ تا ١٧ سال، پنجاه و یک و ۶ دهم درصد بین ١٨ تا ٣۴ سال و بیست و هفت و ٧ دهم درصد بین ٣۵ تا ۶۴ سال سن داشته اند.

حدود ۴۶ درصد از متقاضیان ایرانی پناهندگی زن، و بقیه مرد بوده اند.

در چهارماهه دوم سال جاری، شهروندان ایرانی ٨١۵ مورد تقاضای پناهندگی تسلیم بریتانیا، ٢٩٠ مورد تسلیم هلند، ١٠۵مورد تسلیم دانمارک،١٠ مورد تسلیم رومانی و ۵ مورد را تسلیم فنلاند کردند. مجموع درخواست پناهندگی ایرانیان بین سه ماهه دوم سال ٢٠١٢ و سه ماهه دوم سال ٢٠١٣ از رشدی حدود ۵ درصد برخوردار بود.

در چند دهه اخیر، ایرانیان به یکی از ملیت های عمده پناهجو تبدیل شده اند و این در حالی است که شرایط پذیرش پناهجو در بسیاری از کشورها دشوار تر شده است.

موج درخواست پناهندگی از اتحادیه اروپا در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته یک قایق حامل ۵۰۰ مهاجر غیرقانونی در نزدیکی جزیرهٔ ایتالیایی «لامپه دوزا » در دریای مدیترانه غرق شد و تنها ۱۵۵ نفر توانستند جان سالم به در برند.

در میان کشورهای اروپایی، به عنوان مثال شمار پناهندگان ایرانی در آلمان در چند سال اخیر پیوسته افزایش یافته است. از سال ۱۹۸۴ که انتشار آمار پناهجویان در آلمان آغاز شد تا پایان سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۲۶ هزار پناهجوی ایرانی از آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.