پادشاه عربستان سعودی: پتانسیل اقتصاد ما توانایی مقابله با چالش ها را دارد… خدمت به شهروندان مورد توجه ما است

  پادشاه عربستان سعودی در جلسه ویژه اعلام بودجه و تصویب آن توسط شورای وزیران در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه عربستان سعودی در جلسه ویژه اعلام بودجه و تصویب آن توسط شورای وزیران در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

عربستان سعودی روز گذشته بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور را اعلام کرد. مخارج سال آینده ۸۴۰ میلیارد ریال و در آمد به ارزش ۵۱۳ میلیارد ریال خواهد بود و کسری بودجه به ارزش ۳۲۶ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی در جلسه شورای وزیران، که برای اعلام بودجه و تصویب آن در ریاض برگزار شد، اعلام کرد که بودجه سال آینده در سایه کاهش قیمت های جهانی نفت، و در میان چالش های اقتصادی و مالی منطقه ای و بین المللی تعیین می شود.

ملک سلمان اعلام کرد که به شورای امور اقتصادی و توسعه دستور داده است بر طبق برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی و ساختاری کلی کار کنند. وی اشاره کرد که بودجه نشان دهنده آغاز برنامه کاری یکپارچه و جامعی برای ساخت اقتصادی قدرتمند بر پایه های مستحکمی است که دارای منابع متعدد درآمد باشد، که صرفه جویی در آن رشد کند و فرصت های شغلی افزایش یافته و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی تقویت شود.

پادشاه عربستان سعودی همچنین تأکید کرد: «اقتصاد عربستان سعودی دارای پتانسیل و امکاناتی است که آن را در مقابله با چالشها قادر می سازد، و خدمت رسانی به شهروندان مرکز توجه ما است، و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه را قبول نخواهیم کرد».