اولین قطار با سوخت هیدروژنی روز یکشنبه (۱۶ سپتامبر) در آلمان به مرحله بهره بردارى رسید. این اقدام بیانگر کنار گذاشتن ناوگان حمل و نقل دیزلی در آینده است.

سوخت دیزلی منجر به آلودگی شدید هوا می شود. قطارها از این پس با سوخت های طبیعت دوست کار می کنند.

این قطار آبی رنگ سریع السیر توسط شرکت فرانسوی آلستوم تولید شده و قرار است مسافت ۱۰۰ کیلومتری بین دو شهر واقع در شمال آلمان را طی کند.

مدیر شرکت آلستوم هنری پوپارت لافارژ در مراسم افتتاح قطار گفت «این نخستین قطار هیدروژنی در جهان است. این قطار مخزن های هیدروژنی دارد و وارد ناوگان حمل و نقل ریلی شده است».

این شرکت قصد دارد ۱۴ قطار هیدروژنی دیگر تا سال ۲۰۲۱ در ایالت ساکسونیای پایین در نظر بگیرد.  قطار توسط سلول های سوختی الکتریسیته و با استفاده از هیدروژن و اکسیژن تولید می کند و گاز گلخانه ای تولید نمی کند.

این قطار مسافت ۱۰۰۰ کیلومتری را با یک مخزون هیدورژنی طی می کند که معادل مسافت طی شده قطارهای دیزلی است.

.