نتانیاهو قضیه آن ها را زخم باز توصیف کرد

تساحی هنگبی وزیر اسرائیلی

تساحی هنگبی وزیر اسرائیلی

یکی از مقامات ارشد اسرائیل برای اولین بار اعتراف کرد، کودکانی که در دهه پنجاه قرن گذشته از خانواده های مهاجر یهودی یمن ربوده شدند، و به خانواده های یهودی اشکنازی تحویل داده شده یا فروخته شدند، تا امروز نمی دانند والدین اصلی آن ها کیستند.

تساحی هنگبی، وزیر مسئول بررسی این پرونده در دولت بنیامین نتانیاهو دو شب پیش در تصریحاتی تلوزیونی گفت: «عملیات ربودن عمدی هزاران کودک واقعاً اتفاق افتاد». اما او به توضیح  درباره طرف هایی که کودکان را تحویل گرفتند نپرداخت و تنها گفت: «امیدوارم بتوانیم با مطالعه اسناد و مدارک به عمق این مسئله پی ببریم و این فاجعه را حل کنیم».

نتانیاهو ماه گذشته تصریح کرده بود موضوع کودکان یمن، مانند زخم بازی برای بسیاری از خانواده است که نمی دانند برای کودکان ربوده شده آن ها چه اتفاقی افتاد و به دنبال حقیقت هستند».

هنگبی پس از آغاز بررسی پرونده ها و اسناد حفاظت شده در آرشیو دولتی به این نتیجه رسید.

شایان ذکر است سه کمیته که مسؤل تحقیقات درباره این موضوع هستند تا کنون نزدیک به یک و نیم میلیون سند و مدرک جمع آوری کردند.