«جریان ملی آزاد» سیاست حذف صلاحیت‌های قانونی را در پیش گرفته است
بیروت: یوسف دیاب
پطرس حرب نماینده مجلس و وزیر اسبق ارتباطات لبنان معتقد است بحران سیاسی کشور بیش از اینکه در گرو تشکیل کابینه باشد مربوط به رسیدن به منصب ریاست جمهوری آن است.
وی در گفتگو با الشرق الأوسط از اینکه نزدیک‌ترین افراد به میشل عون رئیس جمهور لبنان، چشم طمع به منصب او دوخته‌اند اظهار تعجب کرد با اینکه وی در اوایل دوره ریاست خود است.
او عنوان کرد «جریان ملی آزاد» از زمانی که عون رهبر آن بود سیاست حذف صلاحیت‌های قانونی را در پیش گرفت و به حذف صلاحیت‌هایی پرداخت که به نفع او نبود.
وی در مورد مشکل تشکیل کابینه گفت به نظر می‌رسد مشکل اصلی کسب تعداد کرسی بیشتر نیست بلکه در واقع زمینه چینی برای به دست آوردن منصب ریاست جمهوری است.
وی افزود که نزدیک‌ترین افراد به میشل عون از جمله دامادش جبران باسیل وزیر خارجه و رئیس جریان ملی آزاد لبنان، سعی در به ارث بردن منصب آن دارد در حالی‌که فقط دو سال از شش سال ریاست وی می‌گذرد.
با توجه به اینکه امید نمی‌رود روند تشکیل حکومت طی هفته‌ها و یا حتی ماه‌های آتی به نتیجه‌ای برسد پطرس حرب گفت برای حل این مشکل هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه احزاب کمی از خواسته‌های خود کوتاه آمده و به این فکر کنند که آنها از جانب ملت لبنان انتخاب شده‌اند تا وضعیت زندگی و اقتصادی آن را بهبود ببخشند نه اینکه در جهت منافع گروهی خود کار کنند.
لازم به ذکر است که وضعیت لبنان بغرنج است و نگرانی تبدیل بحران سیاسی به ناآرامی در کشور موج می‌زند.
پطرس حرب که یکی از رهبران سابق ائتلاف ۱۴ مارس بود در این باره گفت که ریشه ناآرامی ها به دست «حزب الله» است چرا که به دلیل قدرت زیادش هیچ کس توان مقابله با او را ندارد. قدرت نظامی و امنیتی او به اندازه‌ای است که می‌تواند همیشه بازی را به نفع خود تمام کند.
علیرغم امید ملت لبنان به ارتش آن در استقرار وضعیت امنیتی کشور اما پطرس حرب معتقد است که تغییر وضعیت امنیتی کشور منوط به تنشی است که اختلافات سیاسی جدید در پی خواهد داشت که از جمله آنها اختلاف بر صلاحیت‌های رئیس جمهور و رئیس حکومت است.
وی در خصوص نامگذاری خیابانی به نام  «مصطفی بدر الدین» در لبنان گفت حزب الله دادگاه بین المللی پرونده ترور رفیق حریری را اسرائیلی دانسته و گفته است «با دم شیر بازی» نکنید. این حزب با تحریک احساسات ملت لبنان و سعد الحریری که سعی در تشکیل حکومت دارد ممکن است باعث ایجاد اختلافاتی شود که امنیت لبنان را به خطر بیندازد.
لازم به ذکر است که دادگاه بین المللی لبنان «مصطفی بدر الدین» را رهبر عملیات ترور رفیق حریری و مغز متفکر آن  می‌داند.
پطرس حرب دعوت به تشکیل جلسه پارلمان در سایه غیاب حکومت، برای اجرای تعداد زیادی از طرح‌ها را اعتراف به ناتوانی در تشکیل حکومت دانست. به این منظور که در سایه بحران حکومتی قانونگذاری ضروری بوده تا بعضی امورات ضروی کشور حل و فصل شود.