فارسی زبان متداول

مردی در حال برافراشتن پرچم ایران و عکس روحانیون ایرانی در بصره – عکس از الشرق الأوسط

مردی در حال برافراشتن پرچم ایران و عکس روحانیون ایرانی در بصره – عکس از الشرق الأوسط

استان بصره، تنها گذرگاه آبی عراق، از اشغال همه جانبه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ایران رنج می برد. صدها مرکز فرهنگی، مدرسه و مؤسسه ایرانی تحت عنوان «خیریه»، در این استان جنوبی عراق منتشر شده است، در حالی که شبه نظامیان مسلح کنترل خیابان را به دست دارند.

با توجه به نظر سنجی های پنهانی در مورد حضور ایران در بصره ، منابع تحقیقاتی، نظامی و شخصیت های سیاسی عراق در تصریحاتی برای «الشرق الأوسط» توضیح دادند، دست کم ۱۳۵ «مرکز فرهنگی» و مدرسه و حسینیه جوانان این استان را جذب می کنند. این مراکز توسط نهادهای ایرانی و با بودجه تهران مدیریت می شوند که شبه نظامیان و احزاب شیعه وابسته به «حزب الله» عراق، و عصائب اهل الحق، و مجلس اعلای اسلامی، و حزب الدعوه سازمان عراق، سازمان بدر و غیره در رأس آن ها قرار دارند.

استفاده از زبان فارسی در بصره گسترش یافته، به طوری که منابع تأکید می کنند، کاربرد این زبان امری عادی شده است و منعکس کننده نقش مراکز فرهنگی در مدارس و خانه های ایتام و مؤسساتی است که تحت پوشش کارهای خیریه منتشر شدند.