برادر البوعزیزی به «الشرق الأوسط»: احساس نا امیدی می کنیم

1450307734766573200

تونس امروز پنجمین سالگرد آغاز «انقلاب یاس» را جشن می گیرد. این در حالی است که این کشور هنوز در انتظار تصمیم گیری درباره اولویت بندی برگزاری جشن انقلاب به سر می برد که آیا مراسم را در ۱۷ دسامبر، یعنی آغاز انقلاب برگزار کند و یا اینکه این مراسم را در ۱۴ ژانویه، یعنی تاریخ فرار علی زین العابدین رئیس جمهور پیشین از کشور برگزار کند .

انتظار می رود این مراسم، که قرار است در شهر سیدی بوزید، محل آغاز انقلاب برگزار شود شاهد تجلیل از برندگان جایزه صلح نوبل باشد که به نمایندگی اتحادیه های کارگری، و اتحادیه کسب و کار ، کانون وکلا، و انجمن حقوق بشر تونس است.

شهر سیدی بوزید این مراسم را در حالی برگزار می کند که حال و هوای انتظار برنامه های دولتی برای رشد و توسعه و اشتغالزایی بر آن حکمفرماست، و یاد آور آغاز اولین جرقه  انقلاب، یعنی خودسوزی محمد آلبوعزیزی (۲۶ ساله) جوان تونسی است که در اعتراض به شرایط سخت اجتماعی، و منع شدن از فروش میوه در کنار خیابان در مقابل ساختمان استانداری خود را آتش زده بود.

در همین زمینه، سالم البو عزیزی، برادر محمد البو عزیزی به «الشرق الأوسط» گفت که اکثر اقشار فقیر احساس نا امیدی می کنند و هیچ روزنه امیدی در پایان افق نمی بینند.