مدیر «سیا» گفت تماس های ما با ایران صفر است

جان برنان مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

جان برنان مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

جان برنان مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بر روابط و همکاری عالی میان ایالات متحده و عربستان سعودی تأکید کرد. وی در مصاحبه ای با شبکه تلوزیونی «العربیه» گفت: «پنج سال در عربستان سعودی اقامت داشتم، و با شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و وزیر کشور عربستان کار کردم، و طی پانزده سال گذشته عربستان سعودی بهترین متحد ما در زمینه مبارزه با تروریسم بود. با وجود ملک سلمان بن عبد العزیز و شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع، ما احساس می کنیم شرکای قدرتمند و واقعی در جنگ با تروریسم داریم».

وی به  «۲۸ صفحه ای» که از گزارش کمیسیون تحقیقات در حادثه ۱۱ سبتامبر حذف شدند پرداخت و گفت: «این ۲۸ صفحه منتشر خواهند شد و من انتشار آن ها را تأیید می کنم، و همه شواهد را خواهند دید که عربستان سعودی دست ندارد».

برنان هر گونه همکاری بین کشورش با ایران را تکذیب کرد و افزود تماس ها بین دو طرف صفر است. وی گفت از نقشی که تهران و سازمان های وابسته به آن در سوریه و عراق و دیگر کشورها دارند و دامن زدن به درگیری مذهبی نگران است و خواستار توقف حمایت از شبه نظامیان شیعه شد.