SYRIAN-REFUGEES-AP-620x416

دولت لبنان به تازگی برنامه جدیدی را برای حمایت مناطقی که بعد از شروع جنگ در سوریه تحت تاثیر قرار گرفته اند را معرفی کرده است. در این برنامه دولت لبنان خدمات بیشتری را به این مناطق ارایه می کند.

از آغاز جنگ در سوریه در سال ۲۰۱۱ بسیاری از پناهجویان سوری به لبنان پناه آورده اند و در این کشور مستقر شده اند.

دولت لبنان اعلام کرده است که در برنامه جدید ما می خواهیم مطمین شویم که خدمات مورد نیاز به شهروندان لبنانی و پناهجویانی که در مناطق پر جمعیت هستند می رسد.

محرابی وزیر لبنان که در همایشی سخن می گفت اعلام کرد که سازمان های بین المللی نیز آمادگی خود را برای کمک به دولت لبنان در این زمینه اعلام کرده اند.

وی افزود: اگرچه ما آماده هستیم تا خدمات خود را به مناطق شمالی که تعداد زیادی از پناهجویان سوری در آنجا هستند، بفرستیم. البته ما برای خدمت رسانی نیاز به برنامه ساختاری و امنیت داریم.

محرابی در بخشی از صحبت های خود به سخنان نخست وزیر لبنان اشاره کرده که وی پفته است «لبنان به یک کمپ پناهندگی تبدیل شده است».