تونس: اصلاحات در حزب «ندا» حاکم پس از ادغام با حزب «آزاد ملی میهنی»

تونس: المنجی السعیدانی
اتحادیه کارگری، بزرگترین اتحادیه کارگران در تونس، با برگزاری جلسات مشترک با دیگر اتحادیه‌های کارگری در برخی از نهادهای بخش دولتی، در نظر دارد اعتصاب فراگیری را از سوی مردم و نهادهای دولتی در ۲۴ اکتبر برگزار کند.
این درحالی صورت می‌گیرد که جامعه از تکرار سناریوی اعتصاب ۲۶ ژانویه ۱۹۷۸، که منجر به کشته شدن ده‌ها تن از بی‌گناهان و زندانی رهبران اتحادیه، به شدت هراسان است.
نورالدین طبوبی، رئیس اتحادیه کارگران، روز گذشته جلسات مشترکی را با شرکت‌های بزرگ دولتی همچون: شرکت حمل و نقل عمومی، شرکت برق و گاز و شرکت هواپیمایی ملی تونس، به منظور بررسی اعمال اعتصاب فراگیر برگزار کرد.
این شرکت‌های بزرگ به دلیل ناتوانی مالی یا شکست در بازسازی ساختار آنها در سال های گذشته ، حرف و حدیث‌های فراوانی درباره واگذاری آنها به بخش خصوصی و یا خصوصی سازی آنها شده است. با اجرای طرح تعدیل نیرو ممکن است هزاران کارگر از کار بی‌کار شوند، دقیقا همان چیزی است که اتحادیه‌های کارگری شدیدا با آن مخالف است.
از طرفی دیگر، حافظ السیبسی، مدیر اجرایی حزب ندا و سلیم الریاحی، رییس حزب اتحاد آزاد ملی میهنی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز دوشنبه، از انتصاب‌های جدید در پست‌های رهبری این حزب خبر دادند، این درحالی است که این دو حزب پیش از این، ادغام با یکدیگر و تشکیل حزب سیاسی واحد، را با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بودند.
الریاحی در کنفرانس مطبوعاتی خود، از رئیس جمهور تونس باجی قاید السیبسی و پسرش حافظ قاید السبیسی تشکر کرد و گفت: « ادغام حزب ندا با آزاد ملی میهنی نشان‌دهنده اراده قوی در تحکیم قدرت ترقی‌خواهان است».
وی افزود: «لازم بود که دو حزب قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری و پارلمانی ادغام شوند».