نشانه هایی از اعلام «تفاهم» برای تشکیل دولت توافقی

 شهر صخیرات در مراکش

شهر صخیرات در مراکش

پس از ۵ دوره «جداگانه» از گفت و گوهای لیبی، که با حمایت سازمان ملل انجام می شود، طرف های درگیر برای اولین بار بر سر میز مذاکرات در شهر الصخیرات در مراکش دور هم جمع شدند، در حالی که نشانه هایی از «توافق بر تفاهم مشترک» تحت نظارت سازمان ملل دیده می شود.

این نشست در بر گیرنده نمایندگانی از مجلس نمایندگان (پارلمان طبرق) که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، و نمایندگان دیگری از کنگره ملی عمومی (پارلمان طرابلس) می باشد.

منابع لیبی شرکت کننده اشاره کردند که جلسه روز گذشته «خوش بینانه» بود، و شاهد نزدیکی دیدگاه های احزاب مختلف بود. برناردو لیون، میانجی بین المللی از نتیجه این مذاکرات ابراز خوش بینی کرد و اشاره کرد: «آن چه این بار به دست خواهد آمد، حتی اگر دشوار به نظر برسد، راه حل نهایی خواهد بود». اما در حالی که دو طرف در اصل به پیش نویس سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت وفاق ملی توافق کردند، اما هنوز مسائل اساسی، که به مجلس دوم نمایندگان و مشروعیت مجلس نمایندگان و این که رهبری نیروهای مسلح تحت سلطه چه کسی باشند، مربوط می شوند، حل نشده است.