اداره کل مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و جرایم سایبری در بحرین گفت ۴۰ هزار پیام از ایران برای تاثیرگذاری منفی بر روند انتخابات در بحرین ارسال شده اند. انتخابات مجلس و شهرداری های بحرین روز شنبه (۲۴ نوامبر) برگزار می شود.
رییس اداره کل مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و جرایم سایبری در بحرین روز شنبه (۲۴ نوامبر) گفت «به تازگی برخی شهروندان پیامکی هایی با این مضمون دریافت کرده اند که نامشان از لیست واجدین شرایط رای دادن حذف شده است. بنا به پیگیری این موضوع در شبکات اجتماعی موفق به دسترسی به شماره تماس هایی شدیم که این پیامک ها به واسطه آنها ارسال شده اند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته هویت عاملان این اقدامات شناسایی شد.»
با توجه به تحقیق، تعدادی از عاملان این اقدام جنایتکارانه در بحرین و عده دیگری هم در ایران شناسایی شدند. این هکرها ضمن نفوذ به برخی از سرورها موفق به اجرای برنامه خود شدند. اقدامات قانونی و تشکیل پرونده برای متهمان در حال جریان است که بعد از تکمیل اقدامات، پرونده متهمان به دادسرا ارسال می گردد.
او در ادامه خاطر نشان کرد «تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که ۴۰ هزار ایمیل به منظور تاثیرگذاری منفی بر روند انتخابات از ایران ارسال شده است.»
گفتنی است خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری و امور اسلامی و اوقاف بحرین روز شنبه (۲۴ نوامبر) درباره انتشار پیامک های دروغین و نادرست هشدار داد. در این پیامک ها گفته شده که نام رای دهنده از فهرست رای دهندگان حذف شده و رای دهندگان از رفتن پای صندوق های رای خودداری کنند.
انتخابات پارلمان و شهرداری های بحرین روز شنبه (۲۴ نوامبر) با مشارکت گسترده مردم برگزار می شود. درهای حوزه های رای گیری ساعت ۸ شب به وقت بحرین و ۵ عصر به وقت گرینویچ بسته می شوند.