بازجویی وزارت کشور از سلمان درباره ۱۲ سخنرانی از سال ۲۰۱۲

1419807028721229100

وکیل مدافع شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق ، بزرگترین جمعیت مخالفان سیاسی شیعه در بحرین، تأکید کرد پس از آنکه موکلش برای بازجویی توسط وزارت کشور احضار شده بود به دادستانی عمومی ارجاع داده شد. وی با اتهامات متعددی از جمله « سرنگونی نظام به زور» مواجه است.

عبدالله الشملاوی وکیل مدافع سلمان افزود که « اتهامات شامل یاری گرفتن از خارج، القای نفرت از نظام، ادعای کذب و تحریک به نفرت از طیفی از مردم می باشند».

معاون امور حقوقی در وزارت کشور به نوبه خود گفت: « اداره کل تحقیقات و شواهد جنایی، شیخ سلمان را به علت آنچه به او نسبت داده شده از جمله نقض احکام قانون و تلاش برای اقدامات جنایی بر طبق قوانین بحرین، احضار کرد».

یک منبع وزارت کشور بحرین به «الشرق الأوسط» تأکید کرد که دبیر کل جمعیت الوفاق، در بازداشت به سر می برد و سرویس های امنیتی، در حال تکمیل پروسه مراحل قانونی در شأن وی هستند». این منبع همچنین تأکید کرد که این مسئله حساس است و هنوز تحت مراحل قانونی است.

سلمان درباره محتوای ۱۲ سخنرانی خود در تجمعات عمومی از سال ۲۰۱۲ تا کنون، بازجویی شد، که نشان می دهد، اتهامات وارد شده به او با آخرین سخنرانی وی در کنفرانس عمومی الوفاق، که شامل رویکرد سیاسی جمعیت وفاق بود، ارتباطی ندارد.