درگیری لفظی میان العبادی و استاندار بصره در جلسه اضطراری پارلمان عراق منجر به ترک جلسه از سوی برخی نمایندگان شد
جلسه اضطراری پارلمان عراق در خصوص بررسی وضعیت بصره با درگیری میان بادیگاردهای العبادی با حراست پارلمان شروع شد و همچنین به درگیری میان این نخست وزیر و اسعد العیدانی استاندار بصره منتهی شد.
العبادی در خصوص بحران بصره گفت که این وضعیت ناشی از بغرنج بودن وضعیت سیاسی عراق بوده و باید این شهر را از این تنش‌های سیاسی دور کرد چرا که ممکن است این درگیری‌ها تبدیل به درگیری‌های مسلحانه و خطرناک شود.
وی اضافه کرد که مطالبات شهروندان بصره اجتماعی بوده نه سیاسی و تظاهرات‌هایی از جانب خود مردم بر علیه اعمال تخریبی و آتش زدن اماکن صورت گرفته است.
در این میان العیدانی در خصوص واردات پترو دولار به العبادی شکایت کرده و گفت تا کنون هیچ کدام از آنها دریافت نشده است.
وی همچنین عنوان کرد که بصره در آتش می‌سوزد ولی از فحوای کلام وزرا می‌توان اینگونه فهمید که بصره متعلق به جای دیگری غیر از عراق است.
وی افزود همیشه به فاسد بودن نیروهای پلیس اذعان داشته است ولی گفته‌های او فایده‌ای نداشته است.
در این میان حیدر العبادی عصبی شده و در پاسخ او گفت جای تو در بصره است نه بغداد.
از سویی دیگر مقتدی الصدر دیروز بیانیه‌ای در خصوص  کاندیدای نخست وزیری صادر کرد که شاید باعث شود تا در نتیجه آن رو در روی العبادی قرار گیرد. این در حالی است که هر دو جزئی از یک ائتلاف به نام «الإصلاح والإعمار» می‌باشند که عمار الحکیم و ایاد علاوی نیز جاز اعضای آن هستند.
شایان ذکر است که دیروز مقتدی الصدر شروط جدیدی برای کاندیدای نخست وزیری وضع کرد که از جمله آنها معرفی سه کاندیدا از این ائتلاف برای منصب نخست وزیری بوده است این درحالی است که العبادی تنها کاندیدای این ائتلاف برای نخست وزیری بود.
وی همچنین عنوان کرده است که باید حکومتی جدید با شخصیت‌های سیاسی جدید و قوانین جدید بر سرکار بیاید زیرا چهره‌های سیاسی سابق امتحان خود را پس داده‌اند. بنابراین در این راستا باید با توافق احزاب سه کاندیدای ملی در چارچوب قوانین ملی برای منصب نخست وزیری انتخاب شوند.
جعفر الموسوی نماینده سیاسی صدر در این باره به الشرق الاوسط گفته است که الصدر اگر با کسی مخالف باشد از او حمایت نمی‌کند ولی اگر او را رد کند نشان دهنده این است که آن شخص امتحان خود را پیش او پس داده است.
وی اضافه می‌کند که العبادی هیچ ارجحیتی نسبت به دیگر کاندیداها ندارد و تصمیم در خصوص این منصب به کنواسیون بزرگتر و نظرات مراجع دینی باز می‌گردد.