سخنگوی وزارت خارجه: به دنبال پذیرش افراد درخشان هستیم

دانشجویان در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن – عکس از جیمز هانا

دانشجویان در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن – عکس از جیمز هانا

با رویکرد دولت انگلیس برای سخت کردن قوانین مهاجرت در پی رأی دادن انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا، دانشگاه های این کشور خود را در مقابل یک چالش وجودی، بین سازگاری با روند جدید  سیاست مهاجرت و حفظ جذابیت خود در میان دانشجویان خارجی اروپایی و بین المللی می بینند.

اظهارات ترزا می نخست وزیر انگلیس درباره اقدامات جدید به منظور کاهش مهاجرت آینده به انگلیس، نگرانی هایی را در محافل آموزشی از هدف قرار دادن دانشجویان خارجی توسط دولت ایجاد کرده است. روزنامه های محلی در این باره نوشتند که خانم می دانشگاه ها را یک راه آسان برای مهاجرت غیر مشروع به انگلیس می داند، و درخواست های مربوط به سخت کردن شرط پذیرش در دانشگاه ها و دادن روادید فقط به بهترین نامزدها را مورد حمایت قرار دادند. منابع آگاه تأکید کردند اقداماتی که می درصدد اتخاذ آن ها است، علاوه بر بسته شدن دانشگاه های جعلی و برخی موسسات زبان سطح پایین، شامل درخواست از دانشگاههای معتبر برای عدم بازاریابی برای برنامه های درسی به عنوان روشی برای یافتن شغل در انگلیس، و همچنین تسریع در روند بازگرداندن دانشجویان خارجی به کشورهایشان بلافاصله پس از پایان دوران تحصیل خواهد بود.

در همین راستا، سخنگوی وزارت خارجه در اظهاراتی برای «الشرق الأوسط» تأکید کرد: «انگلیس همچنان از بهترین و درخشان ترین دانشجویان بین المللی در دانشگاه های معتبرمان استقبال می کند، و هدف ما خاتمه دادن به تعداد دانشجویان بین المللی با اعتبار که قصد تحصیل در اینجا را دارند نیست». با این حال وی تأکید کرد که دولت در خصوص ضرورت خروج دانشجویان خارجی بلافاصله پس از پایان تحصیل، و در صورت نیافتن شغل در انگلیس کاملاً واضح است.