بیش از ۵ میلیون رأی دهنده تونسی به نبرد بین «شکوه دولت» السبسی و «آزادیهای» مرزوقی پایان خواهند داد

توزیع صندوقهای رأی گیری به مراکز اخذ رأی روز گذشته در آمادگی برای انتخابات امروز توسط کارمندان وابسته به کمیته انتخاباتی در منطقه بن عروس، (آ.ف.ب)

توزیع صندوقهای رأی گیری به مراکز اخذ رأی روز گذشته در آمادگی برای انتخابات امروز توسط کارمندان وابسته به کمیته انتخاباتی در منطقه بن عروس، (آ.ف.ب)

تونسیها امروز، و در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری، قرار است آینده خود را مشخص کنند و بین المنصف المرزوقی رئیس جمهور پیشین، و رقیب وی، الباجی قائد السبسی، رهبر اولین حزب کشور یکی را انتخاب کنند.

حدود ۵٫۳ میلیون رأی دهنده تونسی، باید بین السبسی، رئیس حزب «ندای تونس» که در دور اول انتخابات ۳۹٫۴۶ درصد آراء را به خود اختصاص داده بود یا المرزوقی، نامزد مستقل، که ۳۳٫۴۳ درصد آرای دور نخست را اخذ کرده بود، یکی را انتخاب کرده تا صفحه مرحله انتقالی که پس از قیام و سرنگونی نظام بن علی حاکم بود را ورق بزنند.

السبسی در رقابت تبلیغاتی که دو روز پیش به پایان رسید، بر ضرورت «بازگشت شکوه دولت» تأکید داشت در صورتیکه المرزوقی با تأکید بر «آزادیها»، از «تقلب سیاسی» که ممکن است به پیروزی رقیب وی به علت به دست آوردن اکثریت پارلمانی از سوی حزب (ندای تونس) در انتخابات مجلس قانونگذاری منجر شود، هشدار داد.

شفیق صرصار، رئیس کمیته انتخابات، اعلان نتایج انتخاباتی را ۲۴ ساعت پس از بسته شدن مراکز رأی دهی یعنی فردا شب عنوان کرد.