این حرکت ممکن است مسکو را مجبور به اصلاح قوانین مالی کند

بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی روسیه

در تحولی قابل توجه، دو بانک از بزرگترین بانک های مالی روسیه، که یکی از آن ها «اسبیر بانک» است، بانکداری اسلامی را در فعالیت های خود آغاز خواهند کرد. این تحول در واکنش سریع به پیشنهاد رستم مینیخانوف، رئیس جمهوری تاتارستان و عضو فدراسیون روسیه صورت می گیرد که به سازماندهی کار بانکداری اسلامی در جمهوری وی خلاصه شد.

خبرگزاری «تاس» روسیه گفت، دو بانک از بزرگترین و مهم ترین بانک ها به طرحی با هدف راه اندازی معاملات به روش بانکداری اسلامی ابراز علاقه کردند، اما مینیخانوف  صاحب این پیشنهاد اشاره کرد که پذیرفتن دو بانک از بانک های مسکو برای راه اندازی این گونه تعاملات، روسیه را مجبور خواهد کرد در برخی قوانین مربوط به معامله مالی تجدید نظر کند.

پیش از این، بانک مرکزی روسیه اعلام کرده بود که گروهی ویژه در بخش بانکداری اسلامی تشکیل داده است و طرح و نقشه راهی در اوایل سال جاری وضع کرد که توسط بانک مرکزی تأیید و تصویب شد.