احیای سنت ۹ هزار ساله
باشگاه شاهین های شکاری سعودی برای بزرگ ترین نمایشگاه آماده می شود

شاهین نمادی از نمادهای تمدن تاریخ بشری به خصوص در شبه جزیره عرب به شمار می رود که از جایگاه مهمی در کشورهای عربی برخوردار است. باشگاه شاهین های شکاری در راستای حفظ این میراث اصیل عربی در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) در سعودی راه اندازی شد. تاسیس این مرکز در واقع بیانگر توجه سران کشور به تثبیت ارزش ها و مفاهیم فرهنگی و زیست محیطی و اقتصادی در ارتباط با این ورزش عربی اصیل و نیز حمایت از شاهین ها است.
هرچند مدت زمانی چندانی از تاسیس باشگاه شاهین های شکاری نمی گذرد اما این مرکز دستاوردهای متعددی مثل برگزاری نمایشگاه شاهین های شکاری و شکار در سعودی داشته است. در این نمایشگاه همه چیز در مورد شکار شاهین و نیز خود این پرنده از جمله ابزارهای شکار و نحوه رفتار با شاهین در معرض نمایش گذاشته شد.
این باشگاه برای برگزاری بزرگ ترین نمایشگاه شاهین های شکاری در ریاض در اواخر ماه جاری میلادی (بهمن) با حضور شکارچیان شاهین در داخل و نیز کشورهای خلیج عربی و دوستداران شاهین در جهان آماده می شود.
نمایشگاه شاهین شکاری در دسامبر (آذر) با حضور ۲۵۰ شرکت کننده از ۲۰ کشور برگزار شد و باعث شد تا در سطح بین المللی مطرح شود. باشگاه شاهین های شکاری حلقه ارتباطی بین شکارچیان و انتقال تجربه بین دوستداران شاهین در این زمینه است.
استقبال چشمگیر از این نمایشگاه بیانگر موفقیت باشگاه شاهین های شکاری است. بیش از ۱۷۰ هزار نفر زن و مرد در پنج روز از این نمایشگاه بازدید کرد و از برنامه های گوناگون آن برای تک تک اعضای خانواده لذت بردند.