عربستان سعودی: با وجود مصادره دولت لبنان به دست حزب الله مردم این کشور را رها نمی کنیم

  تمام سلام نخست وزیر لبنان در جلسه شورای وزیران برای بررسی پیامدهای تصمیم اخیر عربستان سعودی در خصوص لبنان – عکس از دلاتی ونهرا

تمام سلام نخست وزیر لبنان در جلسه شورای وزیران برای بررسی پیامدهای تصمیم اخیر عربستان سعودی در خصوص لبنان – عکس از دلاتی ونهرا

در پی موضع اخیر عربستان سعودی و کشورهای خلیج  مبنی بر «بازنگری» در روابط با لبنان، رهبران لبنانی پس از به وجود آمدن اختلاف میان اعضای دولت، برای یافتن برون رفتی که مانع از فروپاشی دولت شود، به بازی کلامی در زبان عربی دست زدند. به طوری که میشل سلیمان رئیس جمهور سابق درباره کمک های متوقف شده عربستان سعودی به ارتش تأکید کرد: «این کمک ها دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد».

در همین راستا، شورای وزیران عربستان سعودی روز گذشته بر ایستادگی این کشور در کنار مردم لبنان و رها نکردن آن تأکید کرد، اما با وجود این با موضع گیری های ضد عربستانی از سوی لبنان در سایه مصادره اراده دولت به دست حزب الله مقابله خواهد کرد.

روز گذشته وزیران لبنان به مدت هفت ساعت به بحث و مناقشه پرداختند تا به راهی که همه اطراف را راضی کند دست یابند.

سعد الحریری نخست وزیر سابق سندی تحت عنوان «همبستگی با جامعه عربی و وفاداری به کشورهای دوست عربی» را مطرح کرد که وزیران و نمایندگان و شخصیت های لبنانی امضای آن را آغاز کردند.