آخرین مقاله خود را بیش از یک هزار روز پیش برای الشرق الاوسط با عنوان «متشکرم الشرق الاوسط» نوشتم و روزنامه را برای پیوستن به تیم الاقتصادیه ترک کردم. آن مقاله را با این جمله تمام کردم که «حقیقت دارد که من از الشرق الاوسط جدا شدم اما این روزنامه از من جدا نشده است، می توان یک مکان را ترک کرد؛ اما خاطرات آن قلب ما را ترک نمی کنند.»

امروز پس از گذشت سه سال من اینجا هستم و به عشق ابدی خودم، یعنی الشرق الاوسط زیبا و صفحات سبز رنگ آن باز گشته ام. یک سردبیر جدید چه کار می تواند برای روزنامه ای که جای پای خود را محکم کرده انجام دهد؟

اعتقاد دارم که این رسانه محترم سیاستهای خود را با تغییر سردبیر تغییر نخواهد داد. نهادهای قدیمی سیاست های ثابت و محکمی دارند و الشرق الاوسط به عنوان یک رسانه مورد احترام، شاهد رفت و آمد سردبیران مختلفی بوده است، اما همچنان مسیر خود را حفظ کرده است. یک سردبیر می رود و سردبیر دیگری می آید و روزنامه در مسیر خود باقی می ماند. البته تأثیر سردبیر بر روزنامه گهگاهی توسط مخاطبان روزنامه احساس می شود.

الشرق الاوسط براساس شعار خود، «روزنامه برجسته جهانی تمام عرب» کار را ادامه می دهد. این روزنامه به علت داشتن نسخه های مختلف در سراسر جهان هرکجا که باشد به عنوان صدای عربها فعالیت خود را ادامه می دهد. این روزنامه مشکلات و مسائل عربها را مطرح کرده، نگرانی های آنها را به بحث می گذارد و در مطرح کردن صدای آنها تعلل نمی کند. این روزنامه به روی همه باز است.

الشرق الاوسط نمی تواند ادعای ۱۰۰ درصد بی طرفی داشته باشد اما ۱۰۰ درصد به استانداردهای حرفه ای پایبند است. این روزنامه صدای هیچ کس و هیچ حزبی را، هرکس و هرکجا که هستند، نادیده نمی گیرد، اما این مساله با درنظر گرفتن استثنای تروریسم و تروریستها اعمال می شود، چرا که در این رابطه، بی طرفی هیچ جایگاهی ندارد.

ما همچنین اعتقاد داریم که رسانه های مکتوب در عالی ترین درجه قدرت و تأثیر قرار دارد و روزنامه نگاری واقعی همگام با نیاز زمان حرکت می کند.

ما هیچ فرصت تکنولوژیکی را نادیده نمی گیریم و از این فرصتها تاجای ممکن برای گسترش انتشار روزنامه استفاده می کنیم. همانطور که از وجود خوانندگان نسخه مکتوب خود مشعوف هستیم از داشتن خوانندگانی که الشرق الاوسط را روی تبلت ها و تلفنهای همراه خود می خوانند نیز به خود می بالیم و از اینکه با خوانندگان خود در سراسر دنیا از طریق شبکه اجتماعی ارتباط داریم نیز مسروریم. در نهایت، مهمترین مساله برای روزنامه، برقراری ارتباط با بیشترین تعداد ممکن خواننده در سراسر جهان است.

مهم نیست که خوانندگان چگونه به روزنامه دسترسی پیدا می کنند، مهمترین مساله این است که همه محتوای عالی الشرق الاوسط را بخوانند.

برای این که سردبیر الشرق الاوسط هستم خود را خوش شانس می دانم، نه برای این که این روزنامه پرنفوذترین روزنامه عرب زبان است بلکه برای همکاری با کارکنان شایسته و حرفه ای که هر نهاد رسانه ای از داشتن آنها مفتخر خواهد بود. از این رو وظیفه سردبیری که مسئولیت چنین تیم برجسته ای از روزنامه نگاران را برعهده می گیرد چندان دشوار نخواهد بود.

وقتی به اولین گام هایم در جهان روزنامه نگاری که از گروه تحقیقات و بازاریابی سعودی (SRMG) در سال ۱۹۹۷ آغاز شد، نگاه می کنم، خودم را خوش شنانس می دانم. در آن زمان این گروه تمام توجه و تقدیری که من برای موفقیت نیاز داشتم را به من داد و من از این که کارم را در بخش انتشارات در زیر چتر این شرکت ادامه دادم تا سال ۲۰۱۱ که به عنوان سردبیر الاقتصادیه مشغول به فعالیت شدم، احساس افتخار می کنم. امروز نیز از این که به عنوان سردبیر الشرق الاوسط منصوب شدم مفتخر هستم.

در پایان می خواهم به مساله ای اشاره کنم که شاید تنها چند نفر از آن اطلاع دارند. هشت سال پیش یا اگر بخواهم به طور دقیق بگویم، ۵ فوریه ۲۰۰۶ که به عنوان خبرنگار الشرق الاوسط در بحرین کار می کردم با شاهزاده فیصل بن سلمان، فرماندار مدینه و رییس سابق گروه تحقیقات و بازاریابی سعودی (SRMG) در لندن دیدار کردم.

در این دیدار وی به طور واضح به من گفت : ما درحال آموزش تعدادی روزنامه نگار جوان هستیم تا مسئولیتهای اجرایی را در بخش انتشارات SRMG برعهده بگیرند، این فرصت به روی تو باز است و می توانی آن را بدست آوری، توپ اکنون در زمین توست، به تو بستگی دارد که بخواهی توپ را شوت و گل کنی.

من فقط می توانم بگویم ، متشکرم شاهزاده فیصل! و اکنون به الشرق الاوسط بازگشته ام.