جذب داوطلب برای پیوستن به لشکر «زینبیون» در سوریه توسط سپاه پاسداران.. حزب الله آن ها را آموزش می دهد

545t45t5ty56yy6y36

ایران سعی دارد نفوذ خود را در پاکستان گسترش دهد که تا پیش از انقلاب سال ۱۹۷۹ خمینی مردم آن جا اختلاف میان شیعه و سنی را نمی دانستند، بلکه ازدواج های زیادی میان آن دو، بدون اعتراض مذهبی صورت می گرفت.

اما از زمان آمدن انقلاب خمینی، آخوندهای شیعه شروع به صحبت های زیادی در مورد بی عدالتی کردند و این که باید با توسل به زور حکومت را در پاکستان گرفت. طی ۳۵ سال ایران تلاش کرد در تمامی شهرهای اصلی پاکستان مراکز فرهنگی تأسیس کند، و نمایندگانی را برای مدیریت آن ها ارسال کرد. ایران همچنین ۳۰۰ حوزه شیعه در شهرهای مختلف پاکستان دایر کرد.

در فاصله بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ ایران ۵۴ دانشگاه فرقه ای مذهبی در پاکستان تأسیس کرد که اقدام به جذب دانشجویان شیعه در تمامی رشته ها می کنند و به آن ها بورسیه تحصیلی در ایران می دهد. دولت ایران همچنین به منظور استفاده در طرح های توسعه ای خود به هزاران نفر از شیعیان پاکستانی ملیت سالانه ایرانی اعطا کرد. ایران همچنین شیعیانی که کنترل نهادهای رسانه ای پاکستان را در اختیار دارند تشویق کرد و آن ها را حمایت مالی کرد، به طوری که در حال حاضر بیش از ۵ شبکه تلوزیونی حامی او وجود دارند.

از سوی دیگر حزب الله لبنان نیز پس از جنگ سال ۲۰۰۶ لبنان، مجموعه ای از افراد خود را برای آموزش نیروهای شیعه در پاکستان فرستاد، و پس از انقلاب مردم سوریه، سپاه پاسداران هزاران نفر از جوانان پاکستانی شیعه را استخدام کرد که به لشکر «زینبیون» معروف هستند و کنترل منطقه بازار الحمیدیه در دمشق پایتخت سوریه و همچنین منطقه سیده زینب را به دست دارند.