تصویری از ویدیوی سر بریده شدن مصریها توسط داعش

تصویری از ویدیوی سر بریده شدن مصریها توسط داعش

دولت مصر کاملاً حق دارد از سرزمین و شهروندان خود دفاع کند، و حمایت از رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی، و بطور کلی از مصر، بخصوص بعد از مرتکب شدن جنایتی تروریستی از سوی «داعش» در به قتل رساندن ۲۱ مصری در لیبی، لازم است. اما ای کاش رئیس جمهور مصر راه دیگری را برای هدف قرار دادن «داعش« و افراط گرایان در لیبی اتخاذ می کرد.

از رئیس جمهور السیسی انتظار می رفت بعد از به قتل رسیدن ۲۱ مصری در لیبی، فوراً از سران عربی، درخواست نشستی فوق العاده در مصر می کرد، تا به موجب آن، برای انجام عملیات باز در لیبی از پوشش عربی برخوردار می شد. این درخواست باید برای کشورهای عربی که به حمایت نظامی از مصر و در نتیجه، مبارزه با افراط گرایی در منطقه، و حمایت از لیبی و ایجاد ثبات در آن تمایل دارند انجام می شد. اهمیت چنین گامی در چند نقطه نهفته بود، که نه تنها برای مصر، بلکه برای کل منطقه مهم بود؛ فراخوان برگزاری نشست سران عربی باعث اعطای نقش مهمی به مصر در حمایت از ثبات لیبی، و مبارزه با افراط گرایی در آنجا، تحت پوشش و حمایت عربی، و بصورت مداوم می کرد. این امر نیازمند فراخوان طرف های عربی مرتبط و علاقمند به ایجاد ثبات در لیبی، برای مبارزه با افراط گرایی در این کشور و در همه منطقه بود تا در آنجا دخالت کنند و مصر را یاری دهند.

این گام همچنین منجر به تأسیس مرحله جدیدی می شد که اتحادیه عرب در آن نقش مهم و فعالی را در تمام منطقه ایفا کند، و نقشی اصلاح طلب و مؤثر تر از همیشه داشته باشد، بویژه اینکه اتحادیه عرب شکست خورده است و به شدت نیازمند اصلاحات است. نکته دیگر این است که کمک گرفتن از اتحادیه عرب، مرحله مهمی را ایجاد می کند که به کشورهای تأثیر گذار منطقه اجازه می دهد در کانون درگیری های عربی، مانند یمن و عراق و سوریه، برای افزایش ثبات در آنها، دخالت کنند. این امر بسیار حیاتی است، چه امروز صورت پذیرد، چه فردا؛ و خطر «داعش» و سازمان «القاعده» و امثال آنها و مشابه به آنها یعنی بشار اسد و حزب الله بزرگ ترین دلیل بر این امر است.

یکی دیگر از مزایای مراجعه مصر به اتحادیه عرب، این بود که رژیم های ماجراجوی عربی که در حال حاضر نقش مشکوکی ایفا می کنند، و ادعای مبارزه با افراط گرایی دارند ولی در لحظات مهم، از «داعش» حمایت رسانه ای می کنند را افشا کند. و ساده ترین نمونه آن مواضع برخی کشورهای عربی از جنایت سوزاندن معاذ الکساسبه خلبان اردنی توسط «داعش»، و اینک جنایت به قتل رساندن ۲۱ مصری در لیبی می باشد. تلاش برای گرفتن مجوز از کشورهای عربی برای دخالت در لیبی، نشاندهنده عامل شرمندگی و مهار کسانی است که ادعای مبارزه با تروریسم دارند سپس از طریق رسانه ها اقدام به تحریک می کنند. و چنان چه این کشورهای ماجراجو، مجوز پاسخ به لیبی را به مصر ندهند، در این صورت باید آنها را در مقابل افکار عمومی عربی و بین المللی شرمسار کرد. چگونه است که این کشورها دعوت ناتو برای دخالت در لیبی را می پذیرند ولی الآن حق مصر برای مداخله در لیبی و حمایت از منافعش بر ضد «داعش» بعد از این جنایت شنیع علیه مصریان غیر مسلح را رد می کنند؟!

بنابراین، ای کاش رئیس جمهور مصر به اتحادیه عرب مراجعه می کرد، این از شورای امنیت مهم تر بود، زیرا این کار باعث تأسیس مرحله جدید عربی می شد و به مهار نمودن کسانی که با اهداف تنگ نظرانه تلاش در دستکاری منطقه دارند، منجر می شد.